"La meg være klinkende klar. Dette står til stryk!"

– Det kommer ikke som et sjokk for meg at Arbeiderpartiet ikke evner å drive eldreomsorg, skriver Rana Fremskrittspartis Kristoffer Einvik Andersen.

Det kommer ikke som et sjokk for meg at Arbeiderpartiet ikke evner å drive eldreomsorg, det sa jeg tydelig i fra om allerede før valget i 2019. Her ser vi resultatet av fornyet tillit til de rødgrønne, med Høyre på slep.

Det er klart at resultatet av å kutte i helse- og omsorg, gir dårligere tjenester. Det er ikke rakettforskning. 

Så at denne «solskinns»historien fra Hauknes kommer som enda ett bevis på at drift av eldreomsorg ikke er posisjonens sterkeste side, mener han her helt på sin plass. Han mener det er skammelig som politiker å stå å se på behandlingen disse brukerne får, og presiserer at det gjør vondt å ikke klare å få flertall til å styrke eldreomsorgen ytterligere. 

Man kan si det slik at retten på omsorg går i tre steg, som en slags trapp. 

Hjemmebaserte tjenester: Brukeren klarer å bo i eget hjem med noe hjelp, får besøk av hjemmebaserte tjenester som tilrettelegger for at bruker skal evne å bo i eget hjem. 

Omsorgsbolig: Brukeren er for syk for å bo hjemme. Men for frisk for å få sykehjemsplass. Altså brukeren er delvis pleietrengende og har behov for døgnbemanning av kyndig helsepersonell. 

Sykehjem: Brukeren er for syk for omsorgsbolig. Er fullstendig pleietrengende, ofte somatisk/sengeliggende eller viderekommen demens. 

Det er tydelig for Fremskrittspartiet i Rana at her har kommunen misforstått noe, de lover brukeren omsorgsbolig. Men leverer hjemmebaserte tjenester. For brukeren blir hele poenget med å flytte på omsorgsbolig borte.

Det som kanskje er det styggeste med hele saken er at brukerne har fått skissert et tilbud hos kommunen, men får levert noe helt annet en avtalt. Det må føles som et skikkelig slag i magen for pasienter og pårørende.

[annonse]
Ragnhild forteller til Rana Blad: «Dette er det mest trasige. Enkelte vandrer ut i gangen om natten og ringer blant annet på ringeklokkene og banker på dørene rundt om i bygget. Jeg måtte tilslutt koble ut ringeklokken min. Ved flere anledninger har jeg gått ut for å lete etter personer. Jeg har nå begynt å trykke på min egen alarm når dette skjer. Likevel er det slik at jeg er smertepasient og når dette skjer får det konsekvenser også for meg. Jeg blir da liggende våken hele natten og det påvirker meg hele dagen etter.»

Dette  er uholdbart, demente skal følges opp av helsepersonell. Dette handler om pasientsikkerhet, det er ikke slik at brukere skal ha ansvar for hverandre på en omsorgsbolig. 

Titti forteller til Rana Blad: Det har vært strevsomt når de som trenger mest hjelp, altså demenssyke, går ut i korridorene om natten. Jeg har ved flere tilfeller hentet personer. Jeg har selvsagt ingenting imot å hjelpe mennesker, men jeg blir irritert på ledelsen for at det er slik. Det skal ikke være sånn.

Hører Arbeiderpartiet, Høyre, SV og MDG etter? Dette er situasjonen på Hauknes omsorgsbolig! Kan posisjonen akseptere dette? Det gjør i alle fall ikke Fremskrittspartiet. 

Nå må posisjonen på banen, vær med å sørge for at dette blir ryddet opp i. Dette er ingenting annet en uholdbart, punktum. Selv er jeg helsefagarbeider og har jobbet en god del innen eldreomsorg, la meg være klinkende klar. Dette står til stryk!

At posisjonen har nerver til å se på at nattevakt fjernes, til fordel for velferdsteknologi. Det er for Fremskrittspartiet skremmende å se, skal man virkelig gamble med folks helse for å spare noen kroner?

Rana FrP har vært tydelig på at det er helt klart at trygghetsalarmer er et viktig supplement for trygging av eldre, og at velferdsteknologi bør implementeres mer i eldreomsorgen. Men de vil også være tydelige på at velferdsteknologi vil aldri kunne erstatte kyndig helsepersonell. 

En trygghetsalarm kan ikke utføre det mellommenneskelige arbeidet, en medisindispenser kan ikke geleide en dement bruker tilbake til sengen sin. Dette bør både politikere og ledere i helse- og omsorg forstå, vi finner det rart at man i en av Nord-Norges største kommuner står og forsvarer fjerning av noe som fungerer til fordel for noe som fungerer litt dårligere.

Jeg hilser til Ragnhild, Titti og alle andre beboere på Hauknes omsorgsbolig. Fremskrittspartiet ser og hører dere, og skal ta kampen for dere. Fordi brukerne fortjener så mye, mye bedre!

Rana Fremskrittsparti forventer at dette ryddes opp i snarest, og vil ta dette videre med resten av opposisjonen. Vi skal ikke stå å se på at tilbudet til våre eldre blir dårligere, vi er tross alt partiet med et bankende hjerte for eldreomsorgen.