Åtte av ti kontrollerte arbeidsplasser i Mosjøen ble stengt, etter A-krimsenteres besøk. Et av stedene ble det avdekket at en lærling arbeidet usikret i høyden. Foto: Politiet

Lærling arbeidet usikret i høyden

Skrevet av Roger Marthinsen
16.10.2019 14:12

Fare for liv og helse på 8 av 11 byggeplasser avdekket under A-krimsenterets kontroller i Mosjøen.

De siste ukene har A-krimsenteret i Nordland hatt kontroller ved en rekke arbeidsplasser i Vefsn og Brønnøy.

Under kontrollene i Mosjøen ble det avdekket brudd ved åtte av elleve kontrollerte arbeidsplasser, der man konstaterer at avvikene er så grove at de defineres som "Alvorlig fare for liv og helse".

Foto: Politiet

– A-krimsenteret i Nordland har i løpet av de siste ukene i samarbeid med lokal skatteoppkrever gjennomført en kartleggingsaksjon i Vefsn. Det ble avdekket flere alvorlige brudd og 8 av 11 virksomheter fikk stans i arbeidet på grunn av fare for liv og helse, sier koordinerende leder for a-krimsenteret i Nordland, Lars Jørgen Gunnestad.

Her er noe av det som ble avdekket under kontrollene i Mosjøen:

 • En lærling arbeidet usikret i høyden. Arbeidet ble stanset inntil nødvendig sikring ble gjort.
 • Hos en av de kontrollerte virksomhetene manglet vern på benksirkelsag og dermed ble det straks ilagt stans i bruk av sagen og vernet ble påmontert under kontrollen. I en oppfølgingskontroll dagen etter var sagen nok en gang i bruk, og verneinnretning var blitt demontert. 
 • Under kontrollen påtraff A-krimsenteret en kjent aktør som fikk stans av alt arbeid i virksomheten som følge av brudd på tidligere forhold som ikke er ryddet opp i. Kontroll på byggeplassen avdekket nok en gang flere alvorlige brudd med fare for liv og helse for arbeidstakerne i bedriften. Virksomheten har også pågående skattemessige forhold som ikke er ivaretatt. 
– A-krimsenteret i Nordland finner det svært kritikkverdig at virksomheter ikke ivaretar sikkerheten til sine arbeidere på en forsvarlig måte. I tillegg til at de bryter pålegg om stans som er gitt for å ivareta sikkerheten til sine ansatte, sier Lars Jørgen Gunnestad.

Foto: Politiet
 
I Brønnøysund ble en person pågrepet og utvist fra Norge. Dette var en etterlyst person, som nå er sendt ut av landet og har fått fem års innreiseforbud. I Brønnøy ble det avdekket flere alvorlige brudd på sikkerheten der tre av ni virksomheter fikk virksomhetsstans i arbeidet på grunn av fare for liv og helse.

A-krimsenteret driver med kontroller rundt om i hele Nordland, dette for å sikre at flest mulig driver lovmessig og sikkert. For noen uker siden ble det også aksjonert i Rana, og gjort funn av sterkt kritikkverdige forhold. 

– Det skal lønne seg å være seriøs aktør i arbeidslivet, påpeker A-krimsenter-leder i Nordland, Lars Jørgen Gunnestad.

[annonse]
-----

Funn fra kontrollene i Mosjøen

 • 2 arbeidstakere manglet HMS kort.
 • 7 benksirkelsager manglet verneinnretninger. 
 • 3 personer utførte usikret arbeid i høyden.
 • 1 bil ble avskiltet av politiet.
 • 1 bedrift fikk stans av arbeid i hele virksomheten av arbeidstilsynet.
 • 1 virksomhet hadde forfalte skattekrav.
 • NAV har ingen indikasjoner på trygdesvindel.
-----

Funn fra kontrollene i Brønnøysund

 • 1 arbeidstaker manglet HMS kort
 • 1 person pågrepet av politiet
 • 7 personer utførte usikret arbeid i høyden
 • 1 virksomhet hadde forfalt skattekrav
 • 5 personer som ikke var registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • NAV fant ingen indikasjoner på trygdesvindel
------

A-KRIMSENTERET I NORDLAND

 • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
 • Senteret er lokalisert i Bodø, og har siden 2017 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Nordland.
 • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.
-----

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.