Legger frem egen krisepakke

Skrevet av Roger Marthinsen
26.03.2020 15:04

Fylkesrådet med tiltakspakke på 37 mill. til næringslivet i Nordland.

Fylkesrådet i Nordland legger i morgen frem en egen tiltakspakke for arbeids- og næringslivet i fylket. Denne tiltakspakken har en foreløpig verdi på 37 millioner kroner, og skal bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i Nordland. 

På fylkesrådsmøtet i morgen vedtar fylkesrådet både en egen tiltakspakke, og et særskilt oppdragsbrev til Innovasjon Norge i Nordland.

– Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider. Fylkesrådet mener at tiltakene må skje nærest mulig bedriftene som sliter, og da må Nordland fylkeskommune ta ansvar, heter det i en pressemelding fylkesrådet har sendt ut i dag.

Tiltakspakken og oppdragsbrevet til Innovasjon Norge er de to første tiltakene fra fylkeskommunen som er direkte rettet mot næringslivet. Penger går blant annet ut til aktører og selskaper som ligger så nært bedriftene som mulig, som kjenner næringslivets behov bedre. 

– Det vil være naturlig å se på ytterligere behov i tiden fremover. Fylkestinget skal behandle den økonomiske utviklingen i Nordland i juni. Da vil fylkestinget være sentralt i å finne frem til flere gode tiltak for arbeids- og næringslivet i Nordland, står det i pressemeldingen.

Fylkesrådet arbeider nå også opp mot de nasjonale tiltakspakkene. I Nordland kan en rekke byggeprosjekter både på fylkesvegene og i fylkeskommunale bygg raskt fremskyndes. Da må det fylles på med midler fra nasjonalt hold, mener fylkesrådet. 

I tillegg mener fylkesrådet at det vil være fornuftig at regionene får mer midler til å hjelpe arbeids- og næringslivet slik situasjonen er nå. Mer regionale utviklingsmidler kan bety at det kan finnes regionale løsninger i samarbeid med Innovasjon Norge og andre i Nordland. 

Hvilke andre muligheter fylkesrådet har til å hjelpe næringslivet i Nordland er avhengig av stortinget og regjeringens prioriteringer, men fylkesrådsmedlemmene lover å se på enda flere grep fremover mot sommeren. Fylkestinget blir også koblet enda tettere på, og vil være sentrale i arbeidet videre med å få ny energi inn i næringslivet i Nordland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.