Illustrasjonsfoto

Leie ut hytta i påsken? Her er skattereglene

Skrevet av Redaksjonen
16.04.2019 11:00

Skal du betale skatt eller er inntektene skattefrie, når du leier ut hytta? Her er reglene.

Om du leier ut hele hytta litt, eller litt av hytta spiller ingen rolle.

Det skriver huseierne.no. Det regnes uansett ikke skatt av de første 10.000 kronene man tjener i utleie.

Over dette skattlegges 85 prosent av det overskytende beløpet som skattepliktig inntekt.

Skatten er da på 23 prosent i 2018 (for skattemeldingen som leveres april 2019), og 22 prosent for skatteåret 2019. 

Et eksempel som viser hvor mye du skal betale i skatt for utleie:

Leieinntekter hytteutleie i 2018 20.000 kroner
– fribeløp 10.000 kroner
= restbeløp 10.000 kroner 

Skattbart beløp: 85 prosent av 10.000 kroner = 8.500 kroner.

Skatt = 23 prosent av 8.500 kroner = 1.955 kroner. 

Du får ikke ekstra fradrag for kostnader, som du ser av regnestykket over skattlegges bare 85 prosent av inntektene. De 15 prosentene som ikke skattlegges regnes som et slags standardfradrag.

De skattepliktige inntektene skal føres i selvangivelsens post 2.8.3.

Det er en forutsetning at du bruker fritidseiendommen selv i en viss utstrekning. Hvor stor bruk som kreves er ikke hugget i stein. Det kommer an på hytten og bruksmulighetene.

UTLEIE HELE ÅRER GIR FULL SKATT

Leier du ut hytta hele året, og ikke bruker den selv, vil det beregnes full skatt av leieinntektene. Altså slik som det er når du leier ut en utleieleilighet.

Skatten er da på 23 prosent av inntekten for skattåret 2018, og 22 prosent av inntektene for skatteåret 2019.

HUSK FRADRAGENE

Ved utleie som er skattepliktig i sin helhet kan du imidlertid kreve fradrag for alle løpende kostnader, typisk forsikringsutgifter, kommunale avgifter, kostnader til strøm og oppvarming (dersom dette er inkludert i leien), eiendomsskatt, vedlikehold og utgifter til annonsering.

SKATT PÅ SALGSINNTEKT

Husk at hvis du leier ut hytta hele året over flere år, kan dette medføre at du ikke får solgt hytten skattefritt. For å selge en hytte eller fritidsbolig skattefritt, må du ha eid den i minst fem av de åtte siste årene, før du selger den.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.