Gruppeleder i Nordland Fremskrittsparti, Richard Dagsvik.

"Listen er lang og dette er bare noen eksempel på hva som ligger igjen etter Senterpartiet og Arbeiderpartiet"

Skrevet av Richard Dagsvik
07.08.2019 13:00

– La AP og Sp få fortsette, så får du mere av dette i Nordland, skriver gruppeleder i Nordland Fremskrittsparti, Richard Dagsvik.

La AP og Sp få fortsette, så får du mere av dette i Nordland:

 • Fjerning av busstilbud i distriktene, økt satsing i byene
 • Nedleggelse av tilbud i den videregående skolen for å flytte disse
  tilbudene til større plasser, gjerne Bodø
 • Fortsatt utrangert materiell i fylkesfergedriften
 • Store, problematiske endringer i kystbefolkningens samferdselstilbud
 • Satsing på ubegripelig «finkultur» i Bodø, motstand av satsing på tilbud
  til barn og unge i distriktene
 • Motstand og sterk kritikk mot at kommunene gis økt selvråderett
 • Økonomisk administrativ fråtsing, overfylt fylkesråd med et kobbel av
  såkalte rådgivere
 • Økt forfall på fylkeskommunale veier
Ja, listen er lang og dette er bare noen eksempel på hva som ligger igjen etter
Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter 20 år som de styrende i Nordland
Fylkeskommune. Når man nå ser meningsmålinger som gir Senterpartiet økt
oppslutning, er det grunn til å advare velgerne mot hva som faktisk er i vente
dersom disse får fortsette.

Senterpartiets tillitsvalgte er høyt på banen og kritiserer regjeringen for økt
sentralisering. Ja, en dobling av samferdselsbevilgningene til Nord-Norge,
styrket kommuneøkonomi, betydelig satsing på bredbåndsutbygging i
distriktene, åpning av flere petroleumsfelt utenfor Nordland, redusert
bompengeandel i nye veiprosjekt, statlig innløsing av bompengegjeld, 50 mrd
mere til sykehusene i forhold til siste rødgrønne statsbudsjett, økte
investeringer i landbruksnæringen og stor økning i fiskeeksporten er noen av
effektene seks år med borgerlig regjering har gitt. Dette synes altså Senterpartiets
tillitsvalgte i Nordland det er betimelig å kritisere.

Det vil altså si at dersom sittende fylkesråd for fortsette, vil vi få fortsatt økt
sentralisering i Nordland og fortsatt kritikk av distriktsvennlige tiltak fra
regjeringen.

Fremskrittspartiet vil benytte de mulighetene regjeringen gir oss på en helt
annen måte. Vi skal satse i HELE fylket på det som er viktig slik at Nordland
igjen kan bli et fylke som blomstrer av bolyst og investeringsvilje, uten at
hundrevis av illsinte innbyggere møter opp på gjentatt fylkesting for å vise sin
vrede over feilslått politikk. Bruk muligheten til å endre Nordland til et bedre
sted, stem Frp!

Richard Dagsvik
Gruppeleder Nordland Fremskrittsparti.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.