Leder i Fellesforbundet Helgeland, Tommy Nystad, er en av Fellesforbundet-lederne som retter en advarende pekefinger mot Nordland Ap, foran Stortingsnominasjonen.

"Lite taktisk å utelukke oss på denne måten"

Stortingsnominasjonen i Nordland Arbeiderparti 2021

I forbindelse med stortingsvalget 2021 har Fellesforbundet med avdelingene i Nordland, og flere deler av fagbevegelsen, engasjert seg i nominasjonsprosessen, som ved tidligere valg.

Vi har jobbet systematisk for både å motivere og finne fram til kandidater som er villig til å ta på seg politiske verv. Dette med bakgrunn i at det er viktig for oss å delta i samfunnsutviklingen. Vi mener det er viktig med erfaring fra våre rekker, her vist til privat sektor. Men også på klar oppfordring fra Arbeiderpartiet, som løfter viktigheten av å ha kandidater fra fagbevegelsen representert på listene.   

Vi mener det trengs kandidater innvalgt på Stortinget som kommer fra "grasrota", med bred tillitsvalgterfaring, og som har kjent på kroppen hvordan det er å kjempe for faglige rettigheter og urettferdigheter i samfunnet.

Fellesforbundet i Nordland, gjennom sine avdelinger har fremmet Sigurd Myrvoll fra Bodø/Salten på en 3. plass på Arbeiderpartiets nominasjonsliste i Nordland. Sigurd Myrvoll er tillitsvalgt på heltid og har jobbet i Forsvaret i over 30 år. Han sitter i bystyret i Bodø i sin 2. periode og har bred støtte fra fagbevegelsen i Nordland. Gjennom LO har Fagforbundet, Norsk Arbeidsmannnforbund og Fellesforbundet med sine 38.000 medlemmer kommet til en enighet om at Sigurd Myrvoll er vår kandidat. Med Sigurd Myrvoll på 3.plass er vi helt sikre på at Arbeiderpartiet vil få økt oppslutning, samt skape et stort engasjement for å få en sterk faglig representant inn på Stortinget. Fagbevegelsen er også opptatt av at ungdommen får sitt forslag oppfylt, med Sandra Tønne på en 4. plass.   

Den 17. september 2020 kom det første listeforslaget med en delt innstilling på 3. plassen, med et mindretall for Sigurd Myrvoll. Flertallet har innstilt Sigurd Myrvoll på en 5. plass. Dette betyr at, dersom dette skulle bli det endelige resultatet er fagbevegelsen egentlig kastet ut av en reell mulighet for å kjempe om en stortingsplass. Vanligvis har både LO og AUF hatt representasjon blant de fire første på Nordland Arbeiderpartis liste.

Vi i Fellesforbundet og mange i LO er veldig overrasket over ei slik innstilling. Hvis en slik innstilling skulle få oppslutning, oppfatter vi at det fagligpolitiske samarbeidet svekkes, ikke styrkes.

Både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har ved tidligere valg, erfart at skal man klare å vinne valg, bør vi ha en oppslutning på minst 55 prosent fra LO sine rekker. Da er det lite taktisk å utelukke oss på denne måten.

Nå er listeforslaget ute på høring hos kommunepartiene og vi har en sterk henstilling til partiorganisasjonen om å sørge for at både LO og AUF får en plass på lista med reell mulighet for å bli valgt inn på Stortinget. Da må det også tas hensyn til fagbevegelsen og Fellesforbundet sine innspill om at Sigurd Myrvoll får 3. plassen.

Nominasjonsmøte finner sted den 21.november.

[annonse]
----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.