5 MOT 5: Nå åpnes det for at barn opp til 4. klasse kan trene med ballkontakt og spille mot hverandre på trening. Foto: Roger Marthinsen

Litt mer ballkontakt for de yngste

Skrevet av Roger Marthinsen
11.05.2020 17:47

Ny veileder åpner for mer normal trening for de yngste – men det er fortsatt helt uvisst når den lokale seriefotballen kan sparkes i gang.

– Vi må holde på «coronatrening» en stund til, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie, under dagens pressekonferanse i forbindelse med korona-situasjonen.

Høie tok opp temaet i forbindelse med at det i dag er presentert en ny smittevernveileder for norsk idrett. Her fremgår det at det nå, til en viss grad, åpnes for både mer ballkontakt og – for de aller yngste – også fysisk kontakt.

Reglene er imidlertid fortsatt strenge, og det er uvisst når det kan åpnes for seriespill.

– Jeg tror vi med sikkerhet kan si at det ikke blir noen seriestart på denne siden av sommerferien, sa NFF Nordlands Frank Aas til Rana No tidligere i dag, med henblikk på senior-fotballen fra 4. divisjon og nedover samt for de aldersbestemte klassene.

– Det vi kan se for oss er at det blir halv serie og oppstart i august, mener Aas.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for noe mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna, på grupper inntil 10 personer.

Men det er fortsatt strenge regler, også for de yngste:

"For de minste barna (barnehage/barn i småskole) kan det i praksis være vanskelig å gjennomføre minst 1 meters avstand under ulike fysiske aktiviteter. For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve disse aktivitetene bør man tilstrebe å ha faste grupper med færre barn slik at antall nærkontakter reduseres. For disse kan man for eksempel ha faste grupper som består av 5-10 personer. Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg)," fremgår det av veilederen.

De over 4. klasse må imidlertid vente før man kan iverksette noe som i et hele tatt likner vanlig trening: 

[annonse]
"Kontaktidretter der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, for eksempel håndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta."

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen, som er underlagt særskilte regler. 

I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen.

I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Det betyr at det åpnes for mer aktivitet med felles utstyr, eksempelvis ball.

De viktigste punktene i smittevernveilederen:  

  • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer. 
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
  • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet
Formålet med veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern.

Særforbund skal nå, gjennom sine koronavettregler, utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter.  

----------

LES OGSÅ: