Tv-aksjonsleder Liv Hauknes håper på grenseløs giverglede når bøssebærerne kommer på døra. – Og så trenger vi flere frivillige til å ta årets viktigste søndagstur. Foto: Rana kommune

Liv vil ha deg med på årets største dugnad

– Vi trenger både bøssebærere og glade givere.


Søndag 23. oktober skal TV-aksjonen NRK 2022 gjennomføres. Innsamlingen går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

– Pengene som samles inn skal brukes for å forebygge epidemier og behandle mennesker som rammes av kjente og ukjente sykdommer i Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikk Kongo og Sierra Leone, sier leder for tv-aksjonen i Rana, Liv Hauknes.

Hauknes er sammen med resten av den lokale aksjonskomitéen i full gang i full gang med forberedelsene til innsamlingen. I tillegg til Hauknes består komitéen av Rolf Solvang og Silje Breimo. I tillegg har man knyttet til seg Ninja Røreng, som har jobbet for Leger Uten Grenser i flere prosjekt.

Tv-aksjonsleder Liv Hauknes håper på grenseløs giverglede når bøssebærerne kommer på døra. – Og så trenger vi flere frivillige til å ta årets viktigste søndagstur.Rana kommune- Bøssebærere i kretsene rundt sentrum og utenfor byen dekkes gjennom skolene, men vi trenger flere bøssebærere i sentrum. Så jeg håper på at flere frivillige melder seg til det som kalles årets viktigste søndagstur, og så håper vi selvsagt at våre bøssebærere møter på glade givere når de kommer på besøk søndag 23. oktober, sier Liv Hauknes.

I tillegg til innsamlingen søndag 23. oktober, skal det også i år gjennomføres en næringslivsstafett. Dette er et samarbeid mellom den lokale tv-aksjonskomitéen og Ranaregionen næringsforening, der lokale næringslivsaktører stiller opp på dugnad og ringer til andre aktører i næringslivet med oppfordring om å gi et bidrag til tv-aksjonen. Denne delen av innsamlingsaksjonen vil finne sted i kommunestyresalen på rådhuset, onsdag 19. oktober.

– I fjor fikk vi inn 230.000 kroner på næringslivsstafetten, og vi har mål om å slå fjorårets rekord, sier Ranas tv-aksjonsleder Liv Hauknes.

TV-aksjonen NRK har vært arrangert hver høst siden i 1974 og regnes som verdens største dugnad. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner. 

––––––––––