Det er åpnet for gjenfangst av oppdrettslaks og Lovundlaks betaler nå en dusør på 300 kroner per laks, etter lakserømming som følge av anleggshavari ved Kveitholmen. Foto: Lovundlaks AS

Lover dusør til de som fanger rømt laks

Skrevet av Roger Marthinsen
28.10.2019 12:46 - OPPDATERT 28.10.2019 15:01

Lovundlaks jobber for å begrense skadene etter at oppdrettsanlegg ble tatt av storm.

Tirsdag i forrige uke hadde Lovundlaks et anleggshavari på lokaliteten Kveitholmen. Uværet som da traff Helgeland fikk fem fortøyningsliner til å svikte, og kun takk være betydelig innsats fra selskapets egne folk og andre aktører, gikk man begrenset skadene og hindret et langt verre utfall, der mesteparten av de 30.000 oppdrettslaksene som sto i merden, kunne rømt. 

Noe laks skal imidlertid ha rømt, og det er derfor åpnet for gjenfangst i området. Nå utlover lovundlaks dusør til fritidsfiskere, som fanger oppdrettslaks innenfor rømingsområdet. Selskapet betaler 300 kroner for hver laks med en vekt mellom to og fire og et halvt kilo, som blir dokumentert fanget innenfor et geografisk avgrenset område (se kartet).

– Etter lakserømmingen fra lokalitet Kveitholmen i Lurøy kommune, utloves det dusør til fritidsfiskere på kroner 300 for hver oppdrettslaks med vekt på 2,0-4,5 kg, som gjenfanges og avlives innenfor det geografiske området, skriver selskapet på sin Facebook-side.

Lovundlaks betaler 300 kroner per oppdrettslaks mellom 2,0-4,5 kilo, som blir fanget innenfor dette området.

Øvrige vilkår for gjenfangsten er:

 Dersom det benyttes garn, skal maskevidde være over 58 mm. 

Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell fangst av fugl eller anadrom villfisk krever skånsom behandling og skal slippes ut. 

Ved betydelig bifangst av anadrom villfisk kan fisket bli stoppet. Slike fangster må derfor rapporteres tilbake til Lovundlaks. 

Laksens hode benyttes som dokumentasjon på fangsten, og kan leveres til Lovundlaks’ landbase på Straumøyvalen på Sleneset, eller ved selskapets administrasjonsbygg på Lovund på dagtid på hverdager.

[annonse]
– Fisken er frisk og velegnet til konsum, og fiskere får beholde fangsten selv, påpekes det fra Lovundlaks.

Gjenfangsten vil i utgangspunktet vare til og med søndag 3. november 2019. Perioden kan bli utvidet i tid og geografisk omfang, dersom fangst og observasjoner av rømt laks skulle tilsi det.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.