"Må sykehuset ligge i en by, så er Mosjøen eneste alternativ"

Når skal galskapen ta slutt?

Det er en stor drakamp på Helgeland for tida, og den har så å si alle kjent på. Det er en drakamp hvor man diskuterer arbeidsplasser, skatteinntekter og arbeidsmarkeder og reisevei til jobb. Alle disse tingene er vel og viktige de. Men la oss nå ikke glemme hva sykehuset er til for; Pasientene. Brukerne av sykehuset. Det er dem sykehuset skal betjene. Så la oss ta for oss pasientene. Fra Lurøy til Sømna. Fra Varntresk til Lovund og Vega. Helgeland har en spredt befolkning, og sykehuset som skal betjene dem alle må ha en plassering som vil ha en reell sjanse til å betjene alle.

Sykehusmodell og etterspørsel

Mange har snakket varmt om en to-sykehusmodell. Her blant annet Senterpartiet. Det betyr et storsykehus på Mo i Rana, og et lite et i Sandnessjøen. Problemet med dette systemet er fagligheten. Samtlige organisasjoner og leger som har uttalt seg har kommet til en og samme konklusjon; At det må bli ett sykehus. Det er det som faglig forsvarlig. Og det er det som vil sikre best rekruttering til sykehuset. Men å plassere et felles sykehus på Mo i Rana er uaktuelt. Helt uaktuelt. Dette fordi dette handler om pasientene. Det handler ikke om eksisterende byggmasser. Etter brukerutvalgets gjennomganger av alle tre sykehusene kom det frem store mangler i bygningene som vil gjøre rehabilitering og gjenbruk som moderne sykehus voldsomt dyrt. De holder rett og slett ikke dagens krav og standarder. Som vara i brukerutvalget i Helgelandssykehuset har jeg førstehåndsinformasjon om en del slike saker. Det handler heller ikke om arbeidsmarkeder. Det handler ikke om pendlevei eller boligblokker. Markedet – etterspørselen – styrer hvor det er boligblokker og hvor brede arbeidsmarkeder oppstår. Og dersom det kommer en etterspørsel etter butikker, boligblokker og annet ved et sykehus, så kommer de. Dette uansett om vi hadde bygd sykehuset på toppen av et av våre mange fjell eller om vi hadde satt det på et skjær ute i havgapet – for å sette litt på spissen. Og under byggetiden av et sykehus, så er god tid for andre aktuelle byggherrer og butikkdrivere og gründere å posisjonere seg.

Hva skal være i fokus?

Så da står vi igjen med det jeg tenker er det viktigste perspektivet:

Brukerperspektivet. Pasientene som skal bruke sykehuset. Så tror jeg vi alle kan være ganske enig om at alle mennesker er like mye verdt, uansett hvor vi bor på Helgeland eller andre ulikheter oss imellom. Da kan vi se på de demografiske rapportene som er laget for det som er pasientgrunnlaget for Helgelandssykehuset. De peker ganske ensidig på ett område; Toven. Vefsnsida av tunellen er midtpunktet trafikalt og demografisk på Helgeland. Det vil si at Nyland-alternativet i Vefsn, og Leirfjord, er de beste alternativene i forhold til et pasienthensyn. Skal vi så se på mulighetene for transport til sykehuset, med best mulig for flest mulig, så er Nyland-alternativet best. Her er både solid veiforbindelse og togmuligheter. Rett ved ligger også havneområder som kan tilrettelegges for mottak av pasienter fra ambulansebåt. Med tunellen rett ved kan en helikopterlandeplass på utsiden av tunellen være en løsning i de perioder av året at helikopterising er problematisk. Må sykehuset ligge i en by, så er Mosjøen eneste alternativ i forhold til demografi og transportmuligheter på Helgeland. Dette er dersom brukerne – pasientene – blir satt i fokus.

Ett sykehus – for brukerne – for de ansatte

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (AP) tar til orde for et sykehus i Toven-området. Han sier han håper at resten av Nordland AP følger etter. Det tror jeg nok de skal gjøre – for her må logikken seire. Legene ønsker et samlet fagmiljø. Faglige aspekter forteller at ett samlet sykehus er det som er faglig forsvarlig. Og brukerne trenger de beste legene. Sykehuset skal betjene et nedslagsfelt. Nedslagsfeltet er Helgeland. Og vår demografi tilsier at ett felles sykehus skal ligge i Vefsn!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.