Leder forebyggende i Politiet, Tom Håvar Bogen, SLT-koordinator i Rana kommune, Rune Bang, og ruskonsulent i stab for oppvekst og kultur, Vivian Bardal. Foto: Henry Lee

– Må sette grenser, ha en tydelig stemme og tåle å bli litt upopulær

Mange mindreårige får sitt første møte med alkohol i løpet av mai måned. Her er SLT i Rana sine råd til både foreldre og ungdom, for å sikre en tryggest mulig tid.

Hvert år er det mange mindreårige som får sitt første måte med alkohol i løpet av mai måned. SLT-koordinator i Rana kommune, Rune Bang, ruskonsulent i stab for oppvekst og kultur, Vivian Bardal, og leder forebyggende i Politiet, Tom Håvar Bogen, er forberedte på at det også kommer til å skje i år.

– Av erfaringer er det er spesielt natt til 1. mai og natt til 17. mai, fordi ungdom oppsøker de stedene russen oppholder seg, sier Bang. 

De vil nå komme med noen tips og råd til både foreldre og ungdom. Rådene er utarbeidet av utførergruppen i SLT-samarbeidet.

(Saken fortsetter under bildet.)

Utførergruppen i SLT-samarbeidet. Foran fra venstre: Kristin Strand rådgiver Polarsirkelen VGS, Bjørn Oddvang OT-koordinator for Nord-Helgeland, Cathrine Løkås barnevernspedagog, Elisabeth Iversen spes. barnevernspedagog Familietjenesten, Knut Bjerkli Teamleder for utekontakten, Hilde Thoresen undervisningsinspektør Rana Ungdomsskole, Hanne Kristoffersen helsesykepleier. Foran fra høyre: Kristine Møllevik Rådgiver Polarsirkelen VGS, Vivian Bardal ruskonsulent Rana kommune, Julie Nikoline Fossli barnevernstudent, Vilde Sannes barnevernstudent, Tom Håvar Bogen leder forebyggende i politiet, Rune Bang SLT-koordinator Rana kommune.

– Selv om man skulle ønske de ikke gjorde det, er det allikevel noen mindreårige som får sin alkoholdebut i denne tida. Og for noen foreldre er det en ny situasjon å forholde seg til. 

– Kanskje spesielt etter to år med nedstengning, ønsker vi at russen skal få feire russetida. Vår erfaring har vært lite trøbbel med russen, og vi unner de ei fin og minnerik russetid.

Men polititet og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, journ.anm.) vet at mange mindreårige kommer til å oppsøke de stedene russen er. 

– Russen fungerer som en magnet på de, og det er uheldig at de yngre oppsøker stedene. Vi har tidligere opplevd ungdom helt ned i 12-13-årsalderen. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Derfor mener de det er viktig å få foreldrene på banen for å forebygge at mindreårige får tilgang til alkohol og andre rusmidler. 

– Foreldrene er de som er best i stand til å forebygge uheldige episoder — ikke politiet eller kommunen, sier Bogen. 

Vivian Bardal, Rune Bang og Tom Håvar Bogen er klare over at de kommer med disse rådene til hver russetid, men mener de er viktige å gjenta. 

– Dette er råd basert på erfaringer. Og hvert år er det nye foreldre til tenåringer, som kanskje ikke har tenkt over disse tingene før nå. Så det er like viktig hvert år.

De har forståelse for at det kan være tungt for foreldre med mye ytre påvirkning på ungdom. 

– Men det er en del av jobben som forelder. Man må sette grenser og ha en tydelig stemme, og tåle at man blir litt upopulær. 

Ønsker at foreldrene er tilgjengelig

Tom Håvar Bogen forteller at politiet har tatt hånd om mindreårige, der foreldrene ikke har vært tilgjengelige. 

– Ofte er det fordi foreldrene er på hytta; og når man er på hytta tar man seg gjerne et glass vin. Og da har de vært ute av stand til å komme og ta vare på ungdommene sine, sier Bogen. 

Bang peker til undersøkelser blant ungdom som viser at en stor andel ønsker at foreldrene kan være tilgjengelige. 

– Og om uhellet er ute, så ikke kom med kjeft til ungdommene. De må ikke kvie seg for å ta kontakt. Om man for eksempel er en gjeng kompiser og vet at en av de får kjeft av om han blir full, da tør man ikke ta kontakt dersom det skulle skje. De fleste av oss har nok gått i baret, sier Bogen. 

– Det handler om å snu det som kan være en skummel situasjon, til en trygg erfaring, legger Bardal til. 

Rune Bang oppfordrer foreldre til å gripe mulighetene for en god samtale, når ungdommene selv spør. 

– Det er da det er mest mottakelig. Og når man kjører de ut til vennene er det mulighet for å gjenta budskapet.

Erfaringer og undersøkelser viser at noen foreldre gir ungdom alkohol de kan ta med seg på fest. SLT i Rana forteller at det gjentagende argumentet fra foreldrene er at de ønsker å vite at det ungdommene drikker er trygt. 

– Men det er ikke bare et ønske fra vår side at man ikke gjør det. Å gi mindreårige alkohol er straffbart, understreker Bogen. 

– Alkohol hjemmefra blir et supplement til det de får i seg på fest også, sier Bardal. 

– Vi er her for å hjelpe, ikke straffe

Til ungdom er det viktigste rådet at man tar vare på hverandre. 

– Både med tanke på å ikke overlate noen alene — spesielt om de er full. Men også å be om hjelp. Det å hjelpe kompisen eller venninna trygt hjem er ikke å tyste.

I de senere år har sosiale medier også bydd på utfordrende og uheldige episoder. 

– Tenk over hva man legger ut. Det som kanskje midt på natta er kjempeartig, er kanskje ikke like artig dagen etter. Og hvis man legger ut andre, kan det være kjipt for den det går ut over. I verste fall kan det være ulovlig. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Og dersom ungdom trenger hjelp til noe, forteller Tom Håvar Bogen at de ikke trenger å være redde for å kontakte politiet eller Natteravnene. 

– Vi er her for å hjelpe de, og å være tilgjengelig som voksne de kan ta kontakt med —ikke for å straffe de, understreker Bogen.

– Så lenge de holder seg innenfor loven, selvfølgelig.

Tips og råd fra SLT i Rana:

  • Snakk med ungdommen din om alkohol, narkotika og sex. De tåler at du er direkte.
  • Vær tydelig på hva som er greit og ikke greit. Forskning viser for eksempel at når det kommer til alkohol, hører ungdom mest på foreldrene sine. Du som forelder kan påvirke ungdommen positivt med dine gode holdninger.
  • Snakk med andre foreldre. Hvis ungdommen skal overnatte til noen, snakk med den andre ungdommens foreldre om dette.
  • Ikke gi alkohol til mindreårige. Forskning viser at dette ofte kommer i tillegg til alkoholen som ungdommen uansett ville fått tak i. I tillegg finnes det undersøkelser som viser at ungdom som får lov til å drikke av foreldrene, oftere blir beruset enn andre. Ungdommen trenger ikke dette i en tid som fra før er kjent for å være relativt fuktig. 
  • Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når ungdommen din ringer — også midt på natten. Vær klar til å hente dem hvis det er behov for det. Tilby dem gjerne både kjøring og henting når de skal ut, og vær våken til du har de i hus.
  • Avklar hvilke forventninger du har til dem, og hvilke forventninger ungdommen har til dere som foreldre i denne tiden. 
  • Ikke stå klar med kjeft hvis ungdommen kommer full hjem. Ta våre på ungdommen og vis omsorg. Praten bør utsettes til neste dag, i rolige former. Det er viktig at ungdommen alltid vet at de kan komme hjem og at de kan snakke med deg.
  • Snakk med dem om inkludering. Hvordan kan en unngå at noen blir stående utenfor?