Leder i stemmestyret i Rana Lene Solvoll Furuheim kan konstatere at nesten halvparten av ranværingene har stemt før selve valg-dagen, som er i dag. Foto: Kristian Rødvand

Mange timer før valglokalene stenger kan Linda slå fast at det er satt i hvert fall én valg-rekord

Skrevet av Roger Marthinsen
13.09.2021 11:02 - OPPDATERT 13.09.2021 13:41

I dag er selve valgdagen, men allerede før valget har over 9000 ranværinger sørget for å sette valgrekord.

I Rana kommune har 9.237 av de totalt 20.209 stemmeberettigede ved årets stortingsvalg, avgitt forhåndsstemme. Dette utgjør 45,71 prosent av de stemmeberettigede i Rana, og er solid ny rekord når det gjelder forhåndsstemmer.

I 2017 var det 7.187 personer – 36,03 prosent – som avga forhåndsstemme. Årets antall forhåndsstemmer i Rana er 9.237. 

–Det tilsvarer hele 2.055 flere forhåndsstemmer enn ved valget i 2017, sier konstituert kommunikasjonssjef i Rana kommune, Tore Bratt.

Forhåndsstemmingen i Rana har vært høyest i Mo valgkrets med 55,9 prosent, fulgt av valgkretsene Båsmoen og Hauknes. Opptellingen av forhåndsstemmene starter i løpet av dagen.

På landsbasis er det avgitt 1.640.348 forhåndsstemmer. 

I dag er altså selve valgdagen, og her er oversikten over hvor og hvor lenge de som ennå ikke har avgitt sin stemme, har mulighet til å benytte seg av stemmeretten:

  • Åga/Hauknes, Hauknes gymsal, kl. 10:00 - 19:00
  • Mo, Mo samfunnshus, kl. 10:00 - 21:00
  • Gruben, Gruben samfunnshus, kl. 10:00 - 20:00
  • Storforshei, Storforshei gymsal, kl. 10:00 - 19:00
  • Skonseng, Skonseng gymsal, kl. 10:00- 19:00
  • Selfors, Selfors gymsal, kl. 10:00 - 19:00
  • Ytteren, Ytteren flerbrukshall, kl. 10:00 - 19:00
  • Båsmo, Båsmo gymsal, kl. 10:00 - 19:00
  • Utskarpen, Utskapen gymsal, kl. 10:00 - 19:00
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.