Foto: Roger Marthinsen

Marit fikk fram tårene, sinnet og kampviljen

Skrevet av Roger Marthinsen
30.11.2019 18:06 - OPPDATERT 04.12.2019 11:00

Anestesisykpleier og tillitsvalgt Marit Wisthus holdt en appell som tente sinnet og fikk frem tårene hos de 10.000 som var møtt opp for å kjempe for sykehuset.

Marit Wisthus er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og anestesisykepleier ved Helgelandssykehuset Rana. Hun avsluttet dagens markering foran sin egen arbeidsplass med en appell som viser et brennende hjerte for faget, arbeidsplassen, kolleger og pasienter.

Hun fikk frem både sinne og tårer hos de rundt 10.000 som hadde møtt frem.

Her er Wisthus sin appell. 

Kjære Ranværinga, Hemnesværinga, og Øyværinga. Det e så fantastisk å sjå dokk her i dag. Vi e her førr å slå reng om sykehuset vårres. 
Det her sykehuset ble åpna i 1964.
Her har eg jobba i 30 år som sykepleier og spesialsykepleier, no eg e også hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleieførbund.
Gjænnom mine 30 år her har eg sett kor lang tid det tar å bygge fagmiljø, stein for stein. Ortopeditilbudet her har tatt 20 år å bygg opp og e et av Nordnorges beste. 
I dag står eg her og e nedlæggingstrua!
250 sykepleiera og over 80 læga, og sælvfølgelig mange andre flotte høykompetente fagfolk jobba dag og natt, hælg og høytid førr å gi bæst mulig pasientbehandling til befolkninga på Helgeland. . 
Vi godtar ikke at man går inn for å legge ned det største sykehuset med det største fagmiljøet.
Ved nedlægging av Rana sykehus forsvinn tilbudet tel 80.000 på Helgeland. Det kan ikke hostes opp ett nytt tilbud over natta.
Fagfolkan kommer til å reise herfra, og de kommer ikke tilbake.
De mest attraktive fagfolkan fløtt først. De får tilbud overalt og vil ikke arbeid på DMS uten fagmiljøet sitt.  De e ettertrakta. Kem ska da arbeid på det nye sykehuset? 
Vi godtar ikke at Ranas innbygger ska stå uten akuttberedskap, fødeavdeling og ortopeditilbud.
Det e ei stor skjeivfordeling av ressursan allerede i dag. 
Vi som bor her nord for Korgfjellet, har i dag har 32 % av de prehospitale tjenestan. 
5 ambulansebila og 1 ambulansebåt, mot 68% sør førr fjellet, 11 bila og 2 båta, ambulansehelikopter og ambulansefly  i Brønnøy. 
Vi har E6 igjennom Rana, større befolkningstetthet= større ulykkesstatistikk. Da vil manglende akutt og ortopediberedskap bety ekstremt mye. 
Ska vi stå uten fødeavdeling? Bunadsgeriljaen seil under falskt flagg. De gikk til kamp mot rasering av fødetilbud. No vil de legg ned fødetilbudet på Mo. 
Buandsgerilja!! Korr e dokker?? E det greit at nesten halvparten av Helgelands befolkning e uten fødetilbud.
Vi godtar ikke at 7 styrerepresentanta fra sørhelgeland går inn førr å legg ned det største sykehuset med det største fagmiljøet i nordnorges 3 største by. 
Vi godtar heller ikke at fleire 10 talls millioner e brukt på utredninga og rapporta dæm ikke tar hensyn tell.
Huldas forlag va et Helgelandssykehus førr fremtia. Vi kan ikke finn oss i at styret går helt bort fra Huldas anbefaling,  rapporta og analysa som de sjøl har bestilt. Bortkasta penga!!
Tenk om vi kun ha samarbeida i stede førr å kjemp mot kværandre!. Tenk korr mye vi kun ha fått tel ved å møtes på midten, i en tosykehusmodell tel det beste førr alle på Helgeland
No ska eg snart gå inn på den her fine arbeidsplassen min å ha vakt på an/opr avd der eg og kollegaene mine en del av akuttberedskapen førr alle pasientan på heile Helgeland. Sånn som eg har gjort det i 30 år. 
Vi godtar ikke at fagmiljøet raseres.Vi godtar ikke at vi ikke ska ha fødetilbud eller akuttberedskap
No må dokk,  kjære Ranværinga, kjemp ilag med oss fagfolkan!! 
Vi ska ikke møst sykehuset vårres!

-----

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.