"Med den situasjonen vi har rundt HSYK25 er det svært viktig at styret holder maksimal åpenhet"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
21.10.2019 17:00

Åpenhet om varsling

Det nærmer seg at styret i HSYK skal behandle det som kalles varslingssaker – mot direktøren sjøl og sentrale medlemma i ledelsen. Rana kommune har nettopp lagt bak seg ei slik sak, og det kan være nyttig å sjå på kelessen de gjorde det.
 
I Rana var både rådmann og ordfører inhabile og formannskapet oppnevnte rådmannen i Harstad som saksbehandler. Hans rapport var utarbeidd i samarbeid med KS Advokatene og konklusjonen var at kritikken fra lederen av Rana voksenopplæring ikkje var ei varslingssak etter arbeidsmiljøloven. Rapporten vart referert i formannskapet som tok den til orientering. Den var altså ikkje ei sak for formannskapet. Seinere har Rana-rådmannen iverksatt nye undersøkelsa og tiltak i den aktuelle sektoren. Alt dette skjer i full offentlighet.
 
Det er ikkje usannsynlig at det som kalles varslingssaker i HSYK, har samme karakter som saka i Rana kommune, at de ikkje er varslinger etter Arbeidsmiljøloven. Etter mønster fra Rana kommune er da dette ikkje ei sak der styret skal gjere forføyninger. Den skal (i så fall) ta saka til orientering og det blir direktørens oppgave å eventuelt gjere tiltak.

I Rana var varslinga godt kjent gjennom lokale media. I enda sterkar grad er det tilfellet med varslingan i HSYK, for varslingsbrevan har vøre oppfatta som innlegg i diskusjonen rundt ny sjukehusstruktur. Hvis HSYK-rapporten har samme konklusjon som i Rana, kan den allikevel få et etterspill. For varsleran kan gå til privat søksmål og be tingretten prøve om den er enig i fagfolkan sine konklusjoner. Kanskje kan ei slik sak gå helt til høyesterett.

Med den situasjonen vi har rundt HSYK25 er det svært viktig at styret holder maksimal – eg gjentar maksimal – åpenhet i denne saka. Den rapporten som kjem, må vara offentlig så langt loven tillater. Bare taushetsbelagt informasjon kan holdes tilbake. Hvis rapporten er fri for taushetsbelagt informasjon skal også styrebehandlinga vara offentlig.

Siden det eine varselet gjelder direktøren har styreleder Dag Hårstad en spesiell rolle i denne saka – som er en svenneprøve i lederskap. Etkvart forsøk fra styreleder på å redusere det offentlige innsyn kan få veldig alvorlige følger i den situasjonen HSYK er i. Det er viktigere enn noen gang å rense lufta. Derfor vil eg betrakte det som et svik mot Helgelandssjukehuset hvis styreleder begrenser offentligheten.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.