"Med forslaget vil kommunene kunne åpne for turisme i områder som er egnet

 Arbeiderpartiet i Nordland er positiv til endringer i motorferdselsloven – kan bli til fordel for turistnæringen.

Nordland fylkesting skal uttale seg til høring - forslag til endring i motorferdselsloven og forskrifter for bruk av motorkjøretøy i utmarka og på islagte vassdrag.

Arbeiderpartiet i Nordland mener at kommunene selv bør få bestemme hvordan de forvalter sin myndighet. Det er ønskelig at departementet går videre med de foreslåtte endringene. 

Arbeiderpartiet støtter at forbudet mot motorfartøy på vann under 2 km2 endres slik at kommunene etter søknad kan gi tillatelse til båter med elmotor med begrenset effekt inntil 800 watt. 

Mindre elektromotorer har halvparten av effekten av en hårføner, de lager verken støy eller utgjør noen forurensningsfare. De går heller ikke mye raskere enn en robåt, det blir som å lufttørke håret sammenlignet med hårføner. Slik skiller ikke virkningene for Odd Arnold Skogsholm (Ap).

friluftsliv seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Bruk av slike motorer kan også gjøre det enklere for folk som av ulike grunner ikke kan komme seg ut på båttur eller fisketur. Bruk av slike motorer må uansett foregå uten at det påvirker fugle- eller annet dyreliv. 

Det er viktig at adgangen til å gi tillatelse til snøskutertransport mellom hytte og vei presiseres.

I Nordland er det kun 7 av 41 kommuner som har egne skuterløyper, derav en løype nord for Saltfjellet og resterende sør for Saltfjellet. 

Per Christian Brennvik Jacobsen (Ap)

Forslaget vil åpne for en raskere behandling i kommunene samt tilrettelegging av fornøyelseskjøring. Med forslaget vil kommunene kunne åpne for turisme i områder som er egnet, og få en bedre kontroll på nyttekjøring og fornøyelseskjøring. 

På førstkommende fylkesting 24.- 24. februar vil derfor Arbeiderpartiet støtte fylkesrådets innstilling til vedtak. 

 

Fylkestingsrepresentanter for Nordland Arbeiderparti
Per Christian Brennvik Jacobsen
Odd Arnold Skogsholm

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.