"Med selvuttalt direktelinje til statsministeren kan du sikkert bidra med mye"


Arbeidsplasser, utvikling og bolyst skapes ikke ved å legge ned gode tjenestetilbud eller kommuner. De skapes ved å bygge samfunnet nedenfra og opp!

Svar på Anita Sollies leserinnlegg 4. juli 2019.

Så hyggelig at du svarer på ett av mine leserbrev Anita! Det setter jeg stor pris på. Jeg er ikke overrasket over at vi er grunnleggende uenig i den politikken som føres, og da er det veldig bra at det blir synlig hva som er forskjellen! Men det er synd du er borte fra debattene/kampene når de pågår her i «distriktet». Vi trenger nemlig all den støtte vi kan få mens kampene går. Du som er ordførerkandidat for Høyre i Rana med selvuttalt direktelinje inn til statsministerens kontor kan sikkert bidra med mye.

Vi er enige om en ting: Skal vi møte framtidens utfordringer må både Nordland, Helgeland og Lurøy bli mer attraktive for folk og etableringer. Jeg mener at virkemidlene som brukes fra regjeringens hold ikke holder mål for å få dette til. Det å lytte til hva som er problemstillingen og prøve å skape ny politikk etter folkets utfordringer er mye mer konstruktivt enn å angripe meg for å være lite etterrettelig og svartmale tingenes tilstand.

Du skriver: «Dagens Regjering er nødt til å gjennomføre reformer om man skal kunne opprettholde likt tjenestetilbud over hele landet» og til alt overmål kommer det fram at du mener dette blant annet er Senterpartiets skyld. Dere får kjøre de reformene dere selv ønsker, det er da ingen som tvinger regjeringen til noe som helst. Derimot har regjeringen gjort tvang til et flittig brukt verktøy når kommune- og fylkessammenslåing skal gjennomføres og folkeviljen er ikke på deres side. Det å så skylde på noen andre når man så har gjort dette – det er dårlig stil. Politikk er prioriteringer, og vi registrerer hvordan din regjering prioriterer. 

En enda mer oppsiktsvekkende påstand du tar fram i forbindelse med kommunesammenslåing er at: 

«Irens største bidrag de siste fire årene er å underminere fremtidens tjenestetilbud i Lurøy.» Her er det jo ikke noe annet å si enn – hvordan kan du påstå noe slikt? Jeg har vært en stolt forkjemper for at Lurøy kommune skal bestå som egen kommune. Jeg er veldig glad for at det ble slik og at vi fulgte folkeviljen og lyttet til de 79 % av befolkningen som ønsket at kommunen skulle bestå. Når man ser hvordan enkelte kretser og faginstanser i Rana ikke blir lyttet til under dagens styre, er jeg ikke i det minste tvil om at vi gjorde riktig valg. Et enstemmig kommunestyre (vår gode samarbeidspartner Høyre også), stemte for å bestå som egen kommune. Så før du tar meg i underminering tror jeg du må ta deg en tur hit å snakke med resten av folket. Ta gjerne med Erna eller Monika Mæland – vi har forskjellig vi skulle ha snakket med dem om!

Innføringen av det nye inntektssystemet vil for Lurøy kommune sin del medføre et nedtrekk i rammeoverføringene på 9 millioner pr år. Mesteparten av dette på grunn av endringer i sone- og nabokriteriet. Når fordelingen i større grad skal gjøres pr hode er det klart kommunene i Nordland blir den tapende part, og kommer dårligere ut enn tidligere. Økonomiske nedtrekk av denne typen bidrar til at kommunale driftstiltak, utbygginger og andre satsninger tar lenger tid å få realisert. Lurøy kommunes næringsliv bidrar ved sine overskudd med ca. 2,5 millioner pr. innbygger inn i statskassa. Vi bidrar da mer enn gjerne til fellesskapet – men jeg skulle gjerne sett at vi og liknende kommuner da ikke fikk reduksjon i rammeoverføringene som takk fra staten. Vi vet jo at det er store avstander på Helgeland og i Nordland, det koster mer å drifte tjenestene her enn i resten av landet, men du verden hvor mye samfunnet får igjen for den lille «ekstra kostnaden». Å tilrettelegge for en god fordelingsnøkkel er faktisk regjeringens ansvar (ingen andres)! At både du, Ebbesen og Henriksen synes det er riktig at Nordlands kommuner skal få mindre penger å rutte med har vi fått med oss. Jeg uenig i denne fordelingsmodellen og mener den forsinker vekst, utvikling og framdrift. Dersom kommunene skal være attraktive slik vi begge ønsker må de ha råd til å drifte gode tjenester – nært folk.

Ambulansene på Helgeland har politikere i Nesna, Lurøy og Hattfjelldal kjempet for å beholde. Jeg tok dette punktet med på bakgrunn av at dette faktisk er en kamp vi har vunnet i løpet av de siste 4 årene. Skulle vi vært stille og ikke protestert mener du? Å løfte fram fakta for å bli hørt, få fram konsekvensene av nedleggelser eller endringer er ikke svartmaling. Det er fargelegging og nyansering av saken. Det at vi kjørte en folkeaksjon som til slutt resulterte i at vi fikk beholde ambulansene, gir håp for andre saker som pågår i dette nu. Jeg er stolt av det vi fikk til, og glad for at Høie snudde! Det viser at folkelig engasjement nær folk fungerer! Tomme ord for deg, sannhet for meg. Det finnes fortsatt kommuner i Nordland der pasienter må gjennom krevende bilbytter mens de er under reise med ambulanse. Det er ikke «like tjenester for meg og deg», det er forskjellsbehandling. Ring til Meløy og snakk med folk der.

Sykehusprosessen på Helgeland blir kjørt ut fra de mål og rammer som regjeringen har satt, det er derfor ganske så etterettelig av meg å peke på regjeringen for de prosesser som foregår i ulike styrer idag. "Overordnede helsepolitiske mål og rammer fastsettes av staten og ligger til grunn for styring av foretakene». (NOU 2016:25)». Regjeringen har altså vedtatt sine mål og rammer som styret skal styre etter – jeg er bare uenig i det fokuset som framkommer fra regjeringens side, og ser med bekymring på at flertallet av befolkningen på Helgeland kan få dårligere tjenester i framtiden. Mandatet til Helgelandssykehuset mangler en utredning av to likeverdige sykehus, Senterpartiet har foreslått å få utredet dette alternativet i Stortinget.

At det tas et initiativ sør for Korgfjellet synes jeg ikke er det minste rart. Vil ikke du som lokalpolitiker i Rana kjempe for at Rana skal få sykehus, kanskje? Det er klart saken engasjerer og at lokale politikere kjemper for å fremme sin sak ser jeg på som en selvfølge! Senterpartiet og Nordland Senterparti ønsker to fullverdige sykehus på Helgeland slik at tjenestene fortsatt kan være nært folk. Senterpartiet har for øvrig vært motstandere av foretaksmodellen helt siden den ble vedtatt i 2001. Vi ønsker å kunne holde politikerne ansvarlig for de samfunnsendringene som skjer, uten å måtte lure på hvem som sitter med det reelle ansvaret.

Jeg mener at vi som samfunn ikke kan legge ned, eller slutte å drifte kobbernettet før nye bedre løsninger, til en rimelig pris, er på plass. Det er det Senterpartiet har sagt, Telenor har også delvis snudd i saken. Takk til Senterpartiet som tar ansvar når regjeringen gjennomfører «strukturendringer» de ikke ser konsekvensene av!

Vi skal ikke lenger enn til for eksempel Utskarpen, ei bygd nær deg, for å se konsekvensene av at kobbernettet legges ned. Innbyggerne må betale 100 % mer i abonnementskostnad pr måned pluss en etableringskostnad på 5000 kroner. For innbyggerne og staten er internett nå blitt et så viktig verktøy at det kan sammenlignes med tjenester som vann, kloakk og strøm. Hvorfor er det ikke da leveringsplikt på internett-tilgang på samme måte? Dette er jo en problemstilling som regjeringen kunne tatt tak i, men som de har unnlatt å gjøre noe med.

Kobber er ikke utdatert teknologi – den fungerer helt fint så lenge den er i orden. Telenor har latt infrastruktur de fikk overdratt fra Det Norske Folk, forfalle til et punkt hvor den er ubrukelig i stedet for å gradvis vedlikeholde det som vi abonnenter har betalt leie på. Her kunne de brukt noe av sitt formidable overskudd på å bytte ut dårlige kabler med trekkrør, nytt kobber og fiber kombinert. Nå må folk i distriktene dele på 4G-oppkoblinger som totalt sett har lavere kvalitet og kapasitet enn selv en moderne kobberkabel ville hatt. Alternativet er å betale hundretusenvis av kroner for fibergraving. En fiber som vil tilhøre Telenor etter montering, selv om folket betaler for den. Telenor er et delvis statseid selskap – er det denne utviklingen som skaper attraktivitet og bolyst i distriktet? Hvor har det blitt av samfunnsansvaret og samfunnsbyggingen? Kanskje digitaliseringsministeren kan spørre selskapet om dette neste gang han er innom der?

Så til noe vi er HELT enige i: Samferdsel er viktig!

Båtene som går i Nordland, og i Lurøy, er vi helt avhengige av for at næringslivet skal fungere godt og for at folk som bor her skal kunne ha en «vei å kjøre på». Nedleggelse av en båtrute eller et anløp har samme konsekvens som at en sentral vei stenges, og det er ikke noe vi kan leve med i et kystfylke som Nordland. Også her har regjeringens endring av inntektssystemet spilt en viktig rolle for den utviklingen vi har hatt. Nordland fylkeskommune fikk 284 millioner mindre å drifte med. Fra 2022 har faktisk regjeringen lagt opp til at kuttet i driftsmidler for Nordland fylkeskommune skal være 460 millioner kroner. Da er det klart at man må se på de samlede utgiftene man har. Resultatet har dessverre blitt at noen båtruter/anløp ble nedlagt, men med ytterligere kutt kan jeg allerede nå garantere at det vil komme enda større konsekvenser enn det vi har sett til nå. Det handler ikke bare om samferdsel, men også videregående skoler, tannleger og andre lovpålagte tjenester som fylket skal levere. Da handler det igjen om prioriteringer. Så når du nå skal inn i fylkestinget for Høyre kan jeg ikke gjøre annet enn å invitere deg hjertelig velkommen til Lurøy nå før valget, slik at du kan få høre om hva som er de største utfordringene her. For det er mye som må snus, og de politikerne som blir stemt fram blir bedre dersom de vet hva de snakker om. Mindre penger til Nordland fylke er ikke noe vi ønsker oss for å bygge morgendagens samfunn!

Den siste saken i mitt leserinnlegg som du helt sikkert ikke tok med av ren forglemmelse – var nedleggelsen av Campus Nesna. Helgeland trenger lærerutdanningen på Nesna! Vi kan ikke som lokalpolitikere se på at denne 100-årige institusjonen legges ned (igjen av et styre med føringer fra regjeringen). Vi vil fortsette å kjempe fordi denne utdanningsinstitusjonen er avgjørende for den veksten, framdriften, attraktiviteten og de etableringene du ønsker velkommen på Helgeland. Å legge ned en slik institusjon er mye verre enn å gå baklengs inn i framtia – det er å snuble tilbake til årene før 1918. Senterpartiet vil nemlig ta hele Norge i bruk, ikke bare de stedene hvor det bor flest folk!

 

Iren Beathe Teigen,

2. kandidat Lurøy Senterparti,

13. kandidat Nordland Senterparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.