– Med sine sparekuttforslag provoserer rådmannen halve Ranas befolkning

Skrevet av Debatt
07.11.2018 15:37 - OPPDATERT 07.11.2018 19:29

Øystein Meier Johannessen om skolestruktur og kuttforslag.

BYRÅKRATISK ELEFANTSYKE I RANA OG HEMNES

Siden det jeg skreiv 7 november 2013 har fått større aktualitet i dag i både Hemnes og Rana, enn den gang - tillater jeg meg å publisere innlegget, selv om noen mange skulle føle det som ei utidig innblanding i «indre anliggender».

SKOLESTRUKTUR OG UFORSTAND

I 1837 fikk vi formannskapsloven som regulerte det som ble våre kommuner av i dag. Noe av det som sto sterkest i den kommunale planlegging og budsjettering var skoler og fattigvesenet.

Skolestrukturen i Rana og Hemnes har vært stabil den samme i de siste 30 -40 år og det er derfor ikke skolene som er årsak til den elendighet våre kommuner i dag befinner seg i. Lenge etter skolenes tilblivelse så har kommunene fått rådmenn, kultursjefer, enhetsledere, et eget stabs-korps for rådmennene og en utstrakt bruk av konsulent(u)vesenet.

Det er i denne elefantsyke vi finner årsaken til at det kommunale byråkrati og administrasjonsapparat har est utover med sine formidable driftskostnader og det er her vi bør finne innsparingene som må gjøres. 

Som en parentes kan nevnes at på Jernverket i Mo i Rana fjernet man både formenn og portvakter uten at det gikk ut over driften. Det samme er jeg overbevist om at man kan gjøre med kanskje 20 prosent av de ansatte innenfor rådhusets vegger - uten at driften av kommunene blir skadelidende i samme grad som om man kutter i skolene, eldreomsorgen eller øker prisene på kommunale tjenester til innbyggerne.

Skal Hemnes oppnå sitt kommunale vedtak på at kommunen skal være en av de beste i Norge å bo i og Rana skal nå sitt erklærte mål om 30 000 glade ranværinger innen 2020, så kan de ikke rasjonalisere det som flertallet av innbyggerne ser på som viktigst for å bo i kommunene.

I Hemnes har den kommunale elefantsyke resultert i at man trenger to rådhus for å huse byråkratveldet, jeg forutsetter at det neppe står så mye dårligere til for høytlønte kommunale funksjonærer i Rana heller.

Med sine sparekuttforslag som sto i RB onsdag 6. november så provoserer rådmannen halve Ranas befolkning ved at han rører dramatisk i skolestrukturen og at han ikke har funnet ei krone å spare i sitt eget hus. 

Dette gjør at han får rådhuset i Rana til å fremstå som et Akropolis for høytlønte greske guder, samtidig som administrasjonen kan bli mistenkt for å ha latt vennskaps- og bekjentskapshensyn legge føringer når sparekniven ble brukt.

Hadde rådmannen hatt ryggrad så hadde han fremmet forslag om at Rana kommune vil redusere arbeidsstokken som tjener mer enn 500.000 kroner i året med 20 prosent.

Oppsigelsene måtte skje i samarbeid med fagforeningen slik at dersom samtlige ansatte innenfor gruppen «høytlønte» ville redusere sin lønn med 20 prosent så trengte ingen å miste jobben.

Så kunne lønningene stige etter hvert som naturlig avgang skjedde, inntil målet om 20 prosent reduksjon i arbeidsstokken var nådd og de ansatte vil da være tilbake på samme lønnsnivå som var før innsparingene begynte.

Samfunnspartiet vil bli å foreslå en slik modell for innsparinger i Hemnes kommune på desember-møtet for å redde skolestrukturen i kommunen. Skole, eldreomsorg og velferdsgoder som gjør kommunen attraktiv å bo i for sine innbyggere, bør være det siste kommunene går til innskrenkninger på. 

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.