"Mellom regionene i Senterpartiet på Helgeland er det et sterkt samhold og et godt samarbeid"

Skrevet av DEBATT
23.08.2019 17:00 - OPPDATERT 23.08.2019 17:06

Senterpartiet samarbeider på Helgeland

Helgeland er en region med om lag 80.000 innbyggere. Disse innbyggerne har, i likhet med resten av landet, behov for tjenester som skal leveres av storsamfunnet, fra kommune, fylkeskommune og stat.

Senterpartiet ønsker å være garantisten for at disse tjenester skal styrkes og vedlikeholdes og ikke svekkes.

På Helgeland er Senterpartiet organisert i tre regioner, nord, midt og sør, med til sammen 18 lokallag.

Historien har vist at samarbeid mellom regionene på Helgeland kan være en utfordring. Dette er ikke med på å fremme utviklingen i Helgelandsregionen. Senterpartiet arbeider aktivt for å fremme og utvikle samarbeidet i hele Helgelandsregionen.

Mellom regionene i Senterpartiet på Helgeland er det et sterkt samhold og et godt samarbeid. Vi har hatt to felles regionmøter i sommer og har veldig mange saker vi er samstemte i og har felles syn på. Vi er enige om å fortsette samarbeidet for å styrke Helgeland sin posisjon. Vi mener bl.a. at: 

  • Helgeland er en rik region som det er viktig å utvikle
  • Det er viktig å stå samlet for å beholde og utvikle de offentlige tjenester vi har.
  • Det er viktig at kommunene samarbeider om viktige tjenester, spesielt tjenester. som kan være utfordrende å finne tilfredsstillende løsninger på i enkelte mindre kommuner.
  • Det er feil, udemokratisk og ineffektivt å tvangssammenslå kommuner.
Samlet vil Senterpartiets regioner på Helgeland bl.a. konkret arbeide for at:

  • Senterpartiet skal være en garantist for gode tjenester nær folk.
  • Nordlandsbanen skal moderniseres.
  • Helgeland Kraft AS skal opprettholde regionalt eierskap.
  • Det legges til rette for reiseliv i vår fantastiske region.
  • Bredbånd må bygges ut til alle. Dette er en helt grunnleggende infrastruktur, på lik linje med innlagt vann og strøm. Å sørge for at alle husstander i Norge har tilgang til raskt og stabilt internett, er en investering i fremtiden. Dette gir mulighet for å bo, leve og drive bedrifter i hele landet.
Vi er enige om omkamp i spørsmålet om høgskolestruktur, det er en utilgivelig nedprioritering av regionens behov ved å legge ned høyere utdanning på Nesna og i Sandnessjøen. Vi arbeider aktivt for å snu vedtaket som er gjort i styret i universitetet Nord.

Vi ønsker å opprettholde gode offentlige tjenester nært folk og vil arbeide aktivt for gode samferdselsløsninger både på kysten og i innlandet.

Utfordringen rundt sykehusstruktur har bragt de 18 lokallagene i regionen enda nærmere hverandre. Når det gjelder sykehusdebatten følger vi denne med stor interesse og innlevelse. Det innebærer at vi følger debatten nøye og har en åpen dialog. Det viktigste er at pasientene settes i fokus og at vi ikke skal godta et dårligere tilbud enn dagens tilbud for noen pasientkategori.

[annonse]
En stemme til Senterpartiet i kommune- og på fylkestingsvalg vil være med på å sikre en god utvikling både i bygd og by på Helgeland og i Nordland.

Godt valg!
 ​
Trine Fagervik
Regionleder Midt-Helgeland og organisatorisk nestleder, Nordland Senterparti

Aasa Storlien
Regionleder Sør-Helgeland, Nordland Senterparti

Karl-Hans Rønning
Regionleder Nord- Helgeland, Nordland Senterparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.