Skal få ny bru på plass over Herøysundet

Skrevet av Roger Marthinsen
18.05.2020 19:30

Dagens bru har ei rest-levetid på 3-5 år.

Under rehabiliteringsarbeid er det påvist større skader på Herøysundet bru, og brua anslås å ha en restlevetid på tre til fem år. Brua er trygg, den overvåkes, og det vil bli gjort forsterkninger. Men ny bru over Herøysundet er helt nødvendig.

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) har derfor bedt administrasjonen om å gå i gang med å se på tekniske løsninger og å beregne kostnadsbildet for ny bru over Herøysundet.

– En ny bru vil jo måtte bygges etter nye kvalitetsstandarder. Det positive er at dette vil kunne ha stor betydning for utviklingen av næringslivet i området. Nå må vi politikere starte jobben med å finne rom i de kommende økonomiplanene, sier fylkesråd Bentzen.

Fredag hadde fylkesdirektør Odd Inge Bardal og seksjonsleder for drift og vedlikehold, Lars Petter Kaski, møte med Herøy kommune for å diskutere tekniske muligheter og framdrift i arbeidet med å prosjektere den nye brua. 

– Herøy kommune har allerede regulert inn ny bru. Vi tar utgangspunkt i dette arbeidet når vi jobber videre med dette, forteller fylkesdirektør Bardal.

I møtet ble også Henrikvalen diskutert. Det har lenge vært ønsket å åpne fylkesvegfyllingen over vika, for å sikre vanngjennomstrømming til området.

– Vi er enig med Herøy kommune om at Nordland fylkeskommune og Herøy kommune i fellesskap skal rydde opp i forholdene. Nordland fylkeskommune skal legge et større rør gjennom fylkesvegfyllingen, slik at vi oppnår god utskifting av vann på innsiden av fylkesvegfyllingen. Arbeidene skal utføres i år, forteller seksjonsleder Lars Petter Kaski. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.