MDG Ranas førstekandidat Olav Nyjordet ber velgerne tenke miljø, når de skal avgi sin stemme ved hlstens kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Hedda Hiller

"Mennesket kan ikke leve uten naturen. Men nå er vi i ferd med å drepe den"

Skrevet av Olav Nyjordet, MDG Rana
12.05.2019 17:00

DEBATT: MDGs Olav Nyjordet ber velgerne sette miljøet og klodens fremtid øverst, når de skal ta sitt valg.

FNs internasjonale naturpanel (IPBES) offentliggjorde mandag 6. mai en omfattende tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold. Rapporten er svært dramatisk og dyster:

Èn million arter dyr, fugler, insekter, planter og fisk er i ferd med å bli utryddet på grunn av klimaendringer, forurensning, nedbygging av naturområder og misbruk av hav. Konsekvensene av denne masseutryddelsen er en stor trussel for oss mennesker, som er helt avhengige av naturen for å overleve. Så mye som 20 prosent av artene vi har i Norge er truet.

Dette må vi stoppe. Og for å stoppe det må vi gjøre en del ting annerledes. Politikken den enkelte kommune fører, vil påvirke fremtiden til de unge i dag. Endringer skjer derfor gjennom den politikken som til enhver tid utøves. Vi som enkeltpersoner kan påvirke dette gjennom valg av hvem som skal styre utviklingen.

Tenk derfor på miljøet, tenk på det biologiske mangfoldet, tenk framover, når du avgir din stemme til høsten.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.