Foto: Roger Marthinsen

Mer penger til legevakt på Helgeland: –⁠ Det er viktig at vi får styrket legevaktstjenesten

Lurøy er blant kommunene som får 1,5 millioner ekstra.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av penger til legevakter i distriktene med særlige utfordringer. Både Vega, Sømna, Dønna, Lurøy, Hattfjelldal og Grane får 1,5 millioner ekstra hver, mens Herøy får 1,185 millioner og Bindal får 1,25 millioner.

– Vi vil sikre gode legevaktstjenester i hele landet. Men mange kommuner har utfordringer med legevaktstjenesten. Derfor var Senterpartiet opptatt av å få mer penger til legevakt, i tilleggsproposisjonen som ble lagt fram etter regjeringsskiftet, sier Siv Mossleth (Sp) stortingsrepresentant for Nordland. 

De minste kommunene er ofte de som sliter mest med å rekruttere leger, selv om også mellomstore og store kommuner har utfordringer. Styrking av legevaktstjenesten vil derfor være med på å minske vaktbelastningen for fastlegene og bedre rekrutteringen til allmennlegetjenesten.

– Det er viktig at vi får styrket legevaktstjenesten. Vaktbelastningen er høyest i de minste kommunene. Derfor starter vi her, sier Mossleth.

–––––––––––––––––––