Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund besvarer i dette innlegget angrepene fra Naturvernforbundet i Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn. Foto: Stig Storheil/NVE

"Møtet var ikke hemmelig. Møtet var heller ikke spesielt"

Skrevet av Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, NVE
03.03.2020 16:41 - OPPDATERT 03.03.2020 19:31

NVEs møter med virksomheter og organisasjoner 

Jeg viser til innlegg i Rana No den 27. februar, der lederen for Naturvernforbundet i Nordland og styret i Naturvernforbundet i Rana skriver om et angivelig hemmelig møte mellom meg og lederen for Freyr AS, Torstein Dale Sjøtveit. Påstandene og toneleiet i innlegget er slik man vanligvis ikke finner i norske avisspalter, men i kommentarfelt på nettet. Blant annet framheves det som mistenkelig at man i epostkorrespondansen omtaler hverandre med fornavn.

Møtet var for det første ikke hemmelig. E-postkommunikasjonen rundt møtet ble arkivert, og gjort tilgjengelig for offentligheten gjennom innsynsløsningen e-innsyn.no.

Møtet var heller ikke spesielt. NVE har en rekke slike møter. Vi er tildelt oppgaver som påvirker folk i Norge, og for å løse oppgavene våre på en god måte må vi forstå de ulike perspektivene og meningene folk har i en sak. Så i tillegg til å holde brede høringer og arrangere folkemøter og befaringer, forsøker vi også å møte virksomheter, interesseorganisasjoner, aksjonsgrupper, kommuner og fylkeskommuner som ber om det.  Siden jeg tiltrådte som direktør for NVE har jeg selv hatt en rekke slike møter. For eksempel hadde jeg 4. juli i fjor et slikt møte med lederen og generalsekretæren i Naturvernforbundet i Norge, Silje Lundberg og Maren Esmark, etter at de ba om det. Også epostkorrespondansen fra dette møtet er arkivert og kan gjøres tilgjengelig for offentligheten dersom det bes om det.  Det vil der framkomme at vi også i denne epostkorrespondansen omtaler hverandre med fornavn.

Naturvernforbundet i Nordland hevder at slike møter med organisasjoner og virksomheter er ødeleggende for tilliten til NVE.  Jeg ser det altså motsatt. Jeg tror at bedre kjennskap til og forståelse for ulike synspunkter, bekymringer og meninger i en sak tvert imot hever kvaliteten i vurderingene vi gjør, og øker tilliten til NVE.

I noen saker kan det være informasjon i forespørsler som kan være unntatt offentlighet blant annet av forretningsmessige årsaker. Som alle offentlige organer er NVE forpliktet til å vurdere om informasjonen i en henvendelse skal unntas offentlighet og sladdes før vi gir innsyn i korrespondanse.

----------

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.