Foto: Hans Petters Sørensen

"Motvind Sjonfjellet berømmer flertallet i Nordland SV sitt kloke og fremtidsrettede standpunkt"

DEBATT: Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk oppfordrer Rana SV til å stille seg bak vedtaket til Nordland SV.

En stor takk til Nordland SV for et klokt og fremtidsrettet standpunkt; NEI til ny utbygging av vindkraft på land. Vår takk går også til lokallagene Nesna SV og Hemnes SV for å fremme forslaget.

Det er med glede Motvind Sjonfjellet nå registrerer at Nordland SV har lagt vekt på at store arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringene.

Nordland SV mener at naturmangfoldet i verden er truet, inngrep og tap av natur er irreversible, samenes næringsgrunnlag og kultur trues og innbyggernes viktige tur- og rekreasjonsområder påvirkes negativt. Derfor et nei til ny utbygging av vindkraft på land.

Nordland SV sier det meget bra: «Vi har et ansvar overfor våre etterkommere for å forvalte naturen på en klok måte.»

Motvind Sjonfjellet berømmer flertallet i Nordland SV sitt kloke og fremtidsrettede standpunkt, da også tatt i betraktning sterke krefter internt i SV som jobber aktivt og direkte eller indirekte for vindkraftindustrien.

Det er også betryggende at Nordland SV sin leder Åshild Pettersen sier at SV for lengst har parkert en Sjonfjellet-utbygging. Fylkespartiet har lyttet til folkebevegelsen som har vokst fram i protest mot overkjøring av natur og demokrati, og poengterer at fremstillingen av at vi må velge mellom industri og natur ikke er riktig.

Motvind Sjonfjellet oppfordrer Rana SV til å stille seg bak det kloke vedtaket til Nordland SV.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.