Foto: Roger Marthinsen

Mulig storstreik kan gi stans i både båt- og busstrafikk

Skrevet av Roger Marthinsen
06.04.2021 12:31 - OPPDATERT 06.04.2021 17:02

Til helgen kan over 5.500 bussjåfører over hele landet bli tatt ut i streik hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. Totalt kan nærmere 24.000 arbeidstakere i ulike bransjer bli tatt ut i en storstreik.

I dag sender LO og YS ut sine varsler om plassfratredelse i det første streikeuttaket. Varselet fra YS omfatter ansatte i busselskaper over hele landet, og Boreal Buss sine sjåfører i Mo i Rana, Mosjøen og Hattfjelldal er blant dem som har fått varsel om plassfratredelse ved en eventuell streik.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5.500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står, opplyser YS.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør, som det mekles om hos Riksmekleren fra fredag av. Fristen utløper ved midnatt natt til søndag 11. april – og da kan det altså bli streik.

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø.

Om lag 15.000 YS-medlemmer ansatt i NHO-bedrifter er omfattet av meklingen. I tillegg omfattes ca. 1.500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, Safe og YTF.

Det er ikke bare bussjåfører som blir tatt ut i streik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Dette er i dag meddelt Riksmekleren og NHO.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

[annonse]
– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

I tillegg til Boreal Buss er det sendt ut varsel om plassfratredelse til ansatte i Veidekke Industri, Rana Gruber og Linea, i Rana. Det er også sendt ut varsel om plassfratredelse for mannskaper som er organisert i Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffiserforbund, på fartøyene MF Tjøtta (Levang-Nesna), MF Lovund (Lurøysambandet). 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.