Benn Eidissen. Foto: Rune Nilsen

"Kanskje er tiden inne til å danne en egen stat her i nord"

Skrevet av benn eidissen
08.10.2019 11:00 - OPPDATERT 08.10.2019 11:25

Ikke før de første sårene etter et sviende valgnederlag – spesielt i Nord-Norge –  har fått mulighet til å gro, legger regjeringen et nytt egg i sentraliseringskurven: Nedbygging av Brønnøysundregistrene. Dette føyer seg inn i rekken av tiltak som alle har én ting til felles: Sentralisering uten saklig begrunnelse. 

Statsminister Erna Solberg kommenterte det landsomfattende dårlige valgresultatet for Høyre og regjeringspartiene med å fremheve at de hadde gått like mye tilbake i byene som i distriktene. Forklaringen på tilbakegangen i distriktene var altså ifølge henne ikke mangel på distriktspolitikk – slik jeg oppfattet det. Det er dessverre en helt feil analyse.

I byene gikk Høyre og de samarbeidende partier tilbake på grunn av en grønn bølge som de verken så eller var i stand til å takle. Seierherren ble først og fremst Miljøpartiet De Grønne, men også andre små partier på rødgrønn side.

I distriktene gikk dagens regjeringspartier tilbake på grunn av en utstrakt politikk for sentralisering – en politikk som folk flest i store deler av landet er lut lei av. Det er nok å nevne saker som politireformen, nedlegging av Andøya flystasjon, nedlegging av lærerutdanningen på Nesna, nedlegging av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark – stikk i strid med det et overveldende flertall i folket her nord mener er riktig. Senterpartiets klare motstand mot alt dette fikk de fortjent igjen for ved valget.

Siste utspill er altså struping av Brønnøysundregistrene – startet opp av tidligere stortingsrepresentant Bodil Aakre fra Høyre og bygd opp til et offentlig mønsterbruk av Erik Fossum og Lars Peder Brekk. Verken de 13-14.000 som er ansatt i ulike statlige direktorater i Oslo – deriblant Landbruksdirektoratet (som burde vært lokalisert til Trøndelag eller Jæren) - eller noen andre statlige virksomheter, er i nærheten av å yte den service og være så effektive som Brønnøysundregistrene.

Partiene i dagens regjering kan bare la være å stille til valg her nord om de ikke nå forstår hvilken gal politikk de har ført og fører. Disse partienes lokalpolitikere fikk svi ved årets valg – på grunn av de sentrale politikernes totale mangel på kontakt med grasrota. Høyre ble utradert som ordfører-parti i hele Norge. Erna & Co. bør sette hele sitt team på skolebenken til Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø (som fikk 58 % av stemmene som den beste Høyre-kommune i Norge) – for å lære folkelighet og dialog med folk flest. 

For balansen og saklighetens skyld: Vi her nord og folk i distriktene kan ikke bare skylde på regjeringen og partiene sentralt. Landsdelens egne representanter på Stortinget er stort sett fraværende i enhver debatt om ovennevnte viktige saker. Det kan knapt bety annet enn at de er enige i det som skjer. Så ved nominasjon og valg har vi også selv en jobb å gjøre her nord.

Det siste toget med mulighet for kursendring går i høst. Uten en slik endring blir det garantert en rødgrønn regjering om to år. Det kan bli bedre for Nord-Norge dersom Senterpartiet får stor innflytelse, men kanskje er tiden inne til å utnytte våre naturgitte og menneskelige resursser til å danne en egen stat her i nord. All positiv næringsutvikling i Nord-Norge skjer ikke på grunn av, men på tross av sentrale myndigheter.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.