Fylkeskommunen legger ned hurtigbåtens signalanløp av Nord-Solvær. Det skaper sterke reaksjoner. Foto: Roger Marthinsen

"Nå er 7 lite, i neste runde er 70 lite"

Hva vi gjør, viser hvem vi er.

De siste ukene har det blitt klart for oss at nok et øysamfunn i Nordland skal rammes av den mest ekstreme form for inngrep, å bli avskåret fra omverdenen. Dere som kjenner til øylivet vet meget vel at båt og ferge er øyfolkets eneste vei. 

Nå er det øya Nord-Solvær i Lurøy som skal viskes ut av kartet. På denne øya har fiskeri og næringsutvikling bidratt til fellesskapet siden før de fleste av oss ble født.n Folket på øya har vært kreative og dyktige. De har valgt et liv litt utafor allfarvei. Et liv litt nærmere naturen og de grunnleggende verdier. 

Øya har i dag signalanløp i Trænaruta, men fra 1. september er anløp av øya en saga blott. Dette til tross for at fylkestinget tidligere veldig tydelig har poengtert at øya skal anløpes på signal.  Fylkesrådet har funnet det for godt å trosse fylkestingets vedtak og likevel legge ned alle anløp. 

Hvordan dette kan skje uten at fylkets folkevalgte er informert i forkant er en gåte i et speil jeg ikke ønsker å se i. 

Begrunnelsene er vage og holder ikke mål. 

Det koster for mye å anløpe!

Det er så få reisende, kun 511 stk reiste til øya!

Båten anløper jo nabo øya, kjør egen båt dit!

Det bor ikke mange der!

[annonse]
Det er ikke lovpålagt med skyss!

Hurtigbåten må aksellere!

Båten må manøvrere!

Mannskap skal ha betalt!

Andre må starte reisen tidligere for at øya skal anløpes!

Det foreligger krav fra kaieier på flere hundre tusen ! 

Hvis båten kan bruke kaiet gratis så kan vi se på det!

Vi er løsningsorientert, hilsen Nordland Fylkeskommune! 

Til dette har jeg følgende kommentarer: 

Det koster i følge NFK ca 200-250 tusen per år i anløps og ekspeditør utgifter. Man kan lett regne seg fram til ca 511 reisende fra øya utgjør ca 1022 reisende totalt. Disse vil betale billetter som lett utgjør ca 150.000,- (dette er et lavt estimat). Gods inntekter kommer i tillegg. De økonomiske besparelsene er marginale. 

For å benytte hurtigbåtanløpet på naboøya Sleneset må de fastboende på Nord Solvær legge ut på en ca 4 km lang privat båttur, i vær og vind. Vinter og sommer, i et kronglete terreng til havs. Noe som i seg selv ikke er ufarlig. 

Det bor 7 fastboende på øya, det er ikke lite. Det er sånn Bygde-Norge er. Slik bor vi i Lurøy. Nå er 7 lite, i neste runde er 70 lite. Hvem er neste til å miste båten når denne tankegangen legges til grunn? Er disse 7 mindre verdt enn oss andre?

Kanskje er det ikke lovpålagt å sørge for skyss, men de som bor på Nord-Solvær nå og tidligere har alle vært bidragsytere til fellesskapet. Det betales skatt også fra disse innbyggerne, og fylkeskommunen mottar midler for å ivareta samferdsel til innbyggerne i Nordland. 

Tullete utsagn som at akselerasjon, manøvrering og mannskap utløser store kostnader er bare tomme argumenter. Øya anløpes jo i dag, uten fare for hverken mannskap eller manøvrering. Feilen ble gjort da fylket la ut anbud på den nye Helgelandspendelen. Der la man en stram tidstabell og gjorde flere fordyrende tiltak, som feks. økt frekvens. Dette resulterte i at det ble tatt et bevisst valg om å øke frekvens til Sleneset, Lovund og Onøy. Mens Nord-Solvær mistet det lille de hadde. Dette tiltross for at kommunen advarte mot å øke frekvens dersom dette gikk utover øvrig ruteproduksjon. 

At andre øyer må starte reisen tidligere faller også på sin egen urimelighet, da det meget godt lar seg gjennomføre å kjøre ruten slik som i dag. Hadde man i tillegg sett på flytting av knutepunkt for NEX 1 kunne man spart både tid og penger. 

Det påståtte kravet fra kaieier på utelatt kaileie må ses i sammenheng med at fylket i flere år angivelig ikke har betalt gjeldende satser utarbeidet av ekspeditørforeningen. Dette kan ikke lastes kaieiere og brukes som et seriøst argument i saken. Da det må kunne forventes at fylket betaler for de tjenester de får levert. 

Å foreslå gratis anløp er et hån. Det koster å holde kai, det koster å ekspedere. Vedlikehold, strøing, brøyting og sikkerhet for reisende. Det er uforståelig at et slikt forslag kommer fra fylkeskommunen. Hvilke andre tjenester tenker de at private skal finansiere? Skal buss sjåfører kjøre noen timer gratis for å opprettholde bybussen? Skal sentrumsterminalen i Bodø ta en dugnadsuke i ny og ne for å holde hjulene i gang? Hvilke lokaler/kontorer kan leies gratis for å huse fylkeskommunalt ansatte? Hvorfor skal tilbud i bygdene finansieres på dugnad, mens tilbud i tettbygde strøk er en selvfølge å betale for? 

Jeg undres over mye. Hvordan tenker de styrende partier i Nordland?

Alle skal ha brød før noen får kake var det en klok AP mann som sa (for lenge siden)!

Tilbud og tjenester nær folk, desentralisering, ta hele Norge i bruk, sa SP.

[annonse]
Hvorfor ta fra dem som har minst og gi til dem som har mest, sa SV.

Menneskeverd og rettferdighet, sa KrF.

Disse verdiene kunne stått som en bauta av trygghet, omsorg og likeverd dersom de hadde et snev av troverdighet bak seg. 

Alle disse «tomme ord» vil dessverre heller stå som en skam over dem som med viten og vilje legger ned denne øyas signalanløp. 

Neste uke samles fylkestinget i Sandnessjøen. Der fremmes to interpellasjoner om temaet, begge viser en samlet løsning på disse utfordringene. 

Hva vi gjør viser hvem vi er!