En lokal fisker høster av havet, mens fugl flokker seg rundt båten i påvente av godbiter. Samspill mellom menneske og natur; bærekraft og sirkulær økonomi på naturens premiss. Foto: Roger Marthinsen

"Nå er det ikke søppel, men de kontroversielle sakene, som blir kastet på sjøen"

Bekymring for fiskeinteressene 

For å avklare en ting først; dialog er en toveis kommunikasjon, og ikke det samme som enighet.

Jeg registrerer at stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fremholder at "det er etablert god dialog med fiskeriinteressene i «Træna Vest». Det er i beste fall en misforståelse fra Lyngedal sin side. Olje- og gassklynge Helgeland har gjennomført et møte med Nordland Fylkes Fiskarlag. Møtet var et informasjonsmøte fra deres side, der fiskerne sine interesser på ingen måte var diskutert, men skulle tas med i det videre arbeidet.

Det er gledelig å lese Olje- og Energiminister Tina Bru sitt utsagn i lokalpressen på Helgeland: «Jeg er opptatt av at utviklingen av havvindprosjekter må skje i en god og konstruktiv dialog med fiskerinæringen".

Dette ønsker Nordland Fylkes Fiskarlag velkommen. En god og konstruktiv dialog til det beste for alle, men, og det er et stort men. Denne dialogen har tidligere vist at fiskernes interesser i stor grad har blitt tilsidesatt i spørsmål om tilgang til areal. 

Langs hele kysten av Nordland, ja for den saks skyld Nord-Norge, er det mange fiskere som i all hovedsak lever av det «heimhavet» har å tilby. Det er ikke som Lofotfiske, hvor fisken står tett og en kan gjøre gode fangster på kort kort tid. Det er behov for arealer for å kunne drive en fangst som er drivverdig. 

Nordland Fylkes Fiskarlag melder en dyp bekymring for stadig raskere beslutninger om arealbeslag av havområder uten at de er godt nok konsekvensutredet. Dette er en farlig utvikling som i all hovedsak går ut over de lokale fiskerne lags kysten.

Nordland Fylkes Fiskarlag er bekymret for den utviklingen som vi nå ser. Det kan virke som om de som skal bestemme i dette landet har glemt litt av historien. For 30 år siden var mentaliteten ute av syne ute av sinn. Mange dumpet det meste i havet uten at en var klar over konsekvensene. Nå er det ikke søppel som blir kastet på sjøen, men de kontroversielle sakene kan vi bare flytte til havs så er problemet løst. Vi kan ikke være så historieløse at løsningen på problemer på land er å flytte de til havs.

Villfiskbestanden som er stedbundet, er en fornybar ressurs som gir lokal verdiskapning, noe den har gjort i mange hundre år, og noe den skal fortsette med i all overskuelig framtid. Så det vil være et feilgrep å flytte vanskelige avgjørelser til havs. Nordland Fylkes Fiskarlag ville gjerne sett en like frisk satsning på hvitfisknæringen langs kysten som det alle knives om på havvind og havbruk. Kanskje ville eksportverdien av norsk villfanget fisk vært det dobbelte av hva den er i dag?

Vi er åpen for dialog, men aksepterer ikke påstanden om at det har vært god dialog med fiskeriinteressene. Det er ikke godt nok for fiskeriinteressene å gjennomføre et informasjonsmøte å kalle det enighet for videre prosess i Træna Vest. Havet er levebrødet for fiskerne og det er ekstra sårbart for kystfiskerne langs kysten av Nordland.

[annonse]
----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.