Adm.dir Henrik Johansen og Polarsirkelen lufthavnutvikling nærmer seg landing. – Byggestart blir 1. august, sier Johansen. Foto: Roger Marthinsen

Nå er det klart hvem som skal bygge flyplassen

Skrevet av Roger Marthinsen
24.01.2020 12:00 - OPPDATERT 24.01.2020 14:43

Peab Anlegg AS tildeles kontrakt på 1,7 milliarder kroner. Nå planlegges det byggestart 1. august.

Styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS har innstilt på å tildele totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør.

Kontrakten beløper seg til cirka 1,7 mrd. kroner eks. mva., melder administrerende direktør i Polarsirkelen lufthavnutvikling, Henrik Johansen, i en pressemelding.

– Tildelingen av totalkontrakt er en avgjørende milepæl i arbeidet med å realisere det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av kommunegrenser på Helgeland, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling. 

BYGGESTART 1. AUGUST

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg. To av de ledende entreprenørene i Norden – AF-Gruppen Norge AS og altså PEAB Anlegg AS – har bidratt til at det ble en god konkurranse.

Planlagt byggestart er 1. august i år. Dette forutsetter at avtaler og beslutning om finansiering er på plass. 

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune er i en god dialog med Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til at regjeringen bidrar til at en stortingsproposisjon behandles i tråd med våre felles ambisjoner om rask og effektiv framdrift, sier Johansen.

– VEKSTMOTOR

Ordfører Geir Waage i Rana er godt fornøyd med at det nå er klart hvem som skal bygge ny lufthavn. 

– Rana kommune bidrar betydelig i spleiselaget og som tilrettelegger. Stor flyplass vil bli den vekstmotoren Helgeland trenger for å øke sysselsetting og folketall. Vi vet at den vil gi vår region en helt ny tilgjengelighet til resten av Norge og verden, sier Geir Waage. 

Styreleder Erik Wulfsberg i Polarsirkelen Lufthavnutvikling sier at en ny lufthavn vil gi bedre konkurransevilkår for næringslivet. Han fremhever spesielt grønn industri, sjømatnæringen og reiselivet.

– Den vil gjøre vår region mer attraktiv for folk å flytte til, skape bolyst, øke investeringene og tiltrekke flere nyetableringer, sier Wulfsberg. 

INNENFOR NTP-RAMMEN

Totalkontrakten mellom Polarsirkelen lufthavnutvikling og Peab Anlegg AS utgjør rundt 1,7 milliarder kroner, ekslusive mva. I tillegg kommer byggherrekostnader og noe forberedende arbeider i terrenget.

– Samlet utbyggingskostnad vil holde seg innenfor økonomisk ramme avsatt i Nasjonal transportplan. Vi har vært opptatt av å få fram et prosjekt som ivaretar alle krav til tekniske ytelser, sikkerhet og miljø, og til en lavest mulig pris. Det har vi lyktes godt med, sier Henrik Johansen 

FØRSTE PÅ OVER 40 ÅR

Det er nå over 40 år siden sist det ble bygd en regional stamflyplass i Norge. Det har vært behov for å tenke nytt, inspirert av Nye Veiers metoder.

Henrik Johansen fortalte i formiddag om hvem som skal bygge den nye flyplassen, under Gallaria-arrangementet på Meyergården. Foto: Kjersti Krutnes

– Vi har vært så heldige å trekke veksler på kunnskap og erfaringer fra ledende personell i Nye Veier og Scandinavian Mountains Airport, som like før jul åpnet en flyplass med om lag samme dimensjoner og ytelser i Sälen i Sverige. Polarsirkelen lufthavnutvikling har også fått på plass et prosjektteam som har gjort en strålende jobb og som blir med videre inn i utbyggingsfasen, sier Henrik Johansen, som også kunne kunngjøre valget av hvem som skal bygge den nye flyplassen, under Gallarias dag-del nå i formiddag. 

Konkurransen for byggingen av ny flyplass ble kunngjort 23. mai 2019. Innen fristen 31.10. 2019 hadde to ledende entreprenørselskap levert inn tilbud.  

– Det har vært gode forhandlinger med tilbyderne og en grundig evalueringsprosess som har ført fram til en vinner av konkurransen, sier Henrik Johansen. 

-----

Les også: