Foto: Helgeland Avfallsforelding

Nå får du flere dunker for avfall: – Vil kjøre ut egen matavfallsdunk

Helgeland Avfallsfordeling IKS går nå videre med omleggingen av innsamlingssystemet for matavfall.

– Der vi tidligere sorterte matavfall og restavfall i vårt optiske sorteringsanlegg, går vi nå over til egne dunker for hver avfallstype, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i Helgeland Avfallsfordeling i en pressemelding.

Fra uke 39 vil det komme informasjon om den nye ordningen, men denne vil ikke gjelde før 1. januar 2023.

– I tiden fremover vil vi kjøre ut egen matavfallsdunk til alle husstander i våre seks kommuner. Dunken skal ikke tas i bruk, og vil ikke bli tømt før 1. januar 2023, sier Benden.

Frem til da vil dagens dunk brukes til matavfall i grønne poser og restavfall i handleposer/ hvite poser som i dag.

Fra 1. januar 2023 vil dagens dunk kun være ment for restavfall, og den nye dunken for matavfall tas i bruk. Det vil fortsatt være krav til bruk av poser både for restavfall og matavfall som det gjøres i dag.

– Vi er i god dialog med MoBo i forhold til deres borettslag, og har funnet gode løsninger for de som har nedgravde avfallsløsninger. Andre borettslag og sameier som kun har dunker må gjerne ta kontakt slik at vi sammen kan finne beste løsninger, sier Benden.

Både EU og norske myndigheter stiller stadig strengere krav til hvordan avfallet skal samles inn, og hvordan vi skal utnytte ressursene i etterkant.

Et av kravene er separat innsamling av avfallstyper som matavfall, plastemballasje, papir og restavfall.

– Når HAF når går til det skrittet å legge ned det optiske sorteringsanlegget på grunn av slitasje og dyr drift, gjør vi det også i en tid der alle anbefalinger går i retning av å sortere avfallet i separate dunker.

[annonse]
– Samtidig som vi legger om i våre seks kommuner, velger store renovasjonsselskap som Renovasjon i Grenland i Porsgrunn og Skiensområdet å legge ned sitt optiske sorteringsanlegg og endre til nøyaktig samme ordning med egne dunker og plastsekk til sine innbyggere, sier Benden.

Han viser også til Trondheim, der renovasjonsselskapet velger å hente inn alle dunker for plastemballasje, for i stedet å dele ut blanke sekker til plastemballasje fra nyttår. Samtidig setter de også ut egen dunk for matavfallet.

– Dette er endringer som kommer som et resultat av stadig strengere krav til renheten på avfallet og ressursene vi skal ta inn i den sirkulære økonomien. Det vil i tiden frem mot oppstart av den nye avfallsløsningen komme mer informasjon hjem til innbyggerne, sier Geir Benden.