Marit Wisthus, Doris Pastow, Anders Sigurd Bjellånes og Nils Petter Rundhaug utgjør en del av fagmiljøne ved sykehuset i Rana som i følge helseministerens vedstak "skal videreutvikles". Hva betyr videreutvikles, spør brevskriveren. Foto: Roger Marthinsen

"Nå får vi en ny regjering og en ny Helseminister. Sistnevnte vil se prosjekt Nye HSYK med nye øyne"

– Å fjerne funksjoner som sykehuset på Mo har i dag i Nye HSYK, er ikke å oppfylle det som står i Helse Nords og Helseministerens vedtak om videreutvikling, men vil tvert imot være en nedbygging, skriver Gustav Arne Nyborg.

NYE HSYK: HVA BETYR «HOVEDSYKEHUS» OG «UTVIKLES VIDERE»?

Det har den siste tiden vært harde diskusjoner og kommentarer om prosessen med Nye Helgelandssykehuset (HSYK). En prosess som bygger på at Helse Nord og Helseministeren har vedtatt at det i framtida skal være et HSYK med to lokasjoner; i Mo i Rana og i Sandnessjøen og omegn.

Jeg går ved denne anledningen ikke inn i historikken rundt prosessen så langt angående Nye HSYK, det bør være godt kjent for dem som leser Rana No. Det jeg synes forsvinner litt i prosessen angående Nye HSYK, er uavklarte, udefinerte begrep i Helse Nords og Helseministerens vedtak. At de er og ser ut til å forbli uavklart, slår døren åpen for vedvarende diskusjoner, som tidvis har hatt til dels hatske og hånende kommentarer og angrep på personer som kommentatorene er uenig med i sak. Det slås ned på budbringerens person og ikke på de argumentene budbringeren kommer med.

Hva betyr «hovedsykehus»?

Så til selve sykehussaken. Det diskusjonene om HSYK for det meste har gått på den siste tiden, er hvordan et par sentrale begreper skal eller bør forstås i Helse Nords og Helseministerens vedtak om det framtidige HSYK. 

Det gjelder for det første hva som er ment med et begrep i vedtaket som ikke er definert i lover og regler for sykehusdrift. Det er «hovedsykehus» og hvilke sykehusfunksjoner som hører hjemme i et «hovedsykehus».

At et av to framtidige sykehusenheter ved Nye HSYK skal være «hovedsykehus», betyr det nødvendigvis at den overordnede administrasjonen i Nye HSYK må ligge der? Dersom Helse Nord bestemmer seg for at det skal inn i Nye HSYK funksjoner som HSYK ikke har i dag, betyr det nødvendigvis at de nye funksjonene må plasseres i «hovedsykehuset»?

Hva betyr «skal videreutvikles»?

For det andre diskuteres det hva som ligger i Helse Nords og Helseministerens vedtak når det der blant annet står: Sykehuset i Mo i Rana «skal videreutvikles».

Å fjerne funksjoner som sykehuset på Mo har i dag i Nye HSYK, er ikke å oppfylle det som står i Helse Nords og Helseministerens vedtak om videreutvikling, men vil tvert imot være en nedbygging av sykehuset på Mo.

Dersom sykehuset på Mo i framtida ikke skal ha tarmkreftkirurgi slik sykehuset har hatt det i mange år, er det ikke en videreutvikling av sykehuset på Mo.

Det samme dersom ortopedi, som sykehuset på Mo har bygd opp gjennom de siste 20 årene til høyt nasjonalt nivå, ikke fortsatt blir værende på Mo.

Må lenge tåle uenighet og diskusjoner

[annonse]
Det finnes andre lignende spørsmål som det vil bli diskusjoner om i tillegg til de spørsmålene jeg har stilt i det overstående. Det vil fortsatt bli diskusjoner rundt om på Helgeland og forskjellige synspunkter og uenighet kommer fram. Man må bare venne seg til disse diskusjonene og tåle dem, og akseptere uenighetene uten «å klore ut øynene» på hverandre.

Når vedtakene i Helse Nord og hos Helseministeren inneholder slike udefinerte beskrivelser som «hovedsykehus» og «utvikles videre», forsvinner diskusjonene uansett ikke så lenge prosessen med Nye HSYK varer. Den prosessen ser ut til å kunne vare lenger enn til 2025 – dessverre. Om da ikke økonomien i HSYK får Helse Nord og Helseministeren til å snu litt opp-ned på prosjekt Nye HSYK. Nå får vi en ny regjering og en ny Helseminister. Sistnevnte vil se prosjekt Nye HSYK med nye øyne. Men en slik omdreining for prosjekt Nye HSYK vil selvsagt føre til nye diskusjoner. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.