Statsminister Erna Solberg fortalte i dag at Norge og Danmark har blitt enige om å åpne for turistreiser mellom landene, fra 15. juni.

Nå kan det igjen bli deilig å være norsk – i Danmark!

Skrevet av Roger Marthinsen
29.05.2020 14:31

Åpner for turistreiser – nordmenn kan reise på sommerferie til Danmark. Men helt fritt fram blir det imidlertid ikke.

Norge og Danmark er blitt enige om å gjenåpne for turistreiser mellom landene, fra 15. juni.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen annonserte dette samtidig som satsminister Erna Solberg annonserte dette på en pressekonferanse i dag.

Enigheten betyr at danske turister, fra 15.juni, kan komme til Norge og at nordmenn i sommer kan reise på ferie til Danmark.

– Før noen nå kaster seg over PCen for å bestille reise, la meg med en gang si følgende: Turister i begge land må  sette seg inn i og følge de nasjonale reglene for reiser og smittevern. Disse reglene vil ikke nødvendigvis bli helt like i Norge og Danmark, understreker Solverg, som påpeker at det ligger noen sentrale prinsipper til grunn for gjenåpningen mot Danmark.

– Den rammen og de prinsippene vi har blitt enige med Danmark om, kommer vi også til å gå i dialog med de andre nordiske landene om. Vi har informert de andre landene om at vi frem mot 15. juni kan ha samme type prinsipielle tilnærming for åpning med dem, som vi nå har fått til med Danmark. Vi skal snakke med Island, Sverige og Finland. Det er i dag områder i alle de nordiske landene med lite smitte, men det er i noen nordiske land også områder med for høy smitte. Det betyr at vi ikke kan ha en generell åpning i nordiske land med en gang. Det er derfor prinsippene jeg nå kommer til er viktige når vi gjenåpner, sa statsministreren, som påpekte følgende prinsipp:

  • Det må oppnås enighet mellom smittevernmyndighetene om kriterier for å identifisere regioner med spesielt høyt smittetrykk.
  • Smittevernmyndighetene i land med slike regioner må oppfordre innbyggerne i disse områdene om å ikke besøke andre nordiske land. Det legges til grunn at de andre landene vil be sine borgere ikke besøke slike områder.
  • Alle reisende må drive selvmonitorering og isolere seg ved covid-19-relevante symptomer.
I tillegg til disse punktene kan det være andre nasjonale rammer som legges inn i de enkelte landene.

– Vi er kjent med at danske myndigheter har sagt at de fortsatt vil ha restriksjoner når det gjelder opphold i København. Informasjonen vi har fått fra danske myndigheter  i dag er også at innreisende må ha reservert flere overnattinger før man kommer. Dette og eventuelle andre nasjonale regler må norske turister forholde seg til. Man må altså, før man reiser, sette seg inn i Danmarks til enhver tid oppdaterte retningslinjer og følge disse. Reguleringene kan endre seg og et godt råd er å følge med på reiseinformasjonen på UDs sider, sa statsminister Solberg, som påpekte at det er nære bånd mellom Danmark og Norge, og derfor gledelig at man nå kan starte gjenåpning for reiser, turisme og samarbeid over grensene.

– Det er bra for næringsliv og arbeidsplasser i begge land, sa Solberg. 

Enigheten mellom Norge og Danmark betyr at innreisekarantene og innreiserestriksjoner fjernes for dansker som kommer til Norge og nordmenn som har vært i Danmark.Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige, med unntak av Danmark.

[annonse]
– Det vi gjør nå er et første skritt på veien til en gradvis og kontrollert heving av reiserestriksjonene mot Europa. Helsemyndighetene vil følge med på effektene av det vi gjør, for å holde smittenivået lavt i Norge. Det gjenstår også mye arbeid frem mot 15. juni. Utenriksdepartementet, Helsedepartementet og Justis-og beredskapsdepartementet driver dette arbeidet fremover, sa statsministeren, som påpekte at når det gjelder de andre nordiske landene vil regjeringen komme tilbake med informasjon innen 15. juni. En tilsvarende plan gjelder for reiser til andre nærliggende europeiske land innen 20. juli.

– Det vil bli gjort løpende vurderinger frem mot de to datoene av hvor og hvordan det er forsvarlig å reise. Vi ønsker ikke å ha reiserestriksjoner lengre enn nødvendig. Så fort det er smittevernmessig forsvarlig å gjøre unntak fra reiserådene, vil vi gjøre det, sa statsminister Erna Solberg.

Norge har ikke lagt inn særskilte restriksjoner for danske turister som kommer hit.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.