Helse Nord-styreleder Renate Larsen sitter også i utvalget som skal finne kandidater til Helgelandssykehuset-styret.

Nå kan du påvirke hvem som skal styre sykehuset

Helse Nord ber om forslag til styremedlemmer for Helgelandssykehuset.

​Våren 2022 skal det velges nye styrer i sykehusene i Nord-Norge, og Helse Nord ber nå om forslag.

–Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. 

Styrene består av eieroppnevnte medlemmer og ansattevalgte medlemmer. Det er styret i Helse Nord RHF som velger de eieroppnevnte styremedlemmene, og det er forslag på eieroppnevnte styremedlemmer man ber om innspill på. Eieroppnevnte representanter kan ikke være ansatt i et av våre helseforetak. 

– Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av felleskapet. Det er viktig at styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig hehetsperspektiv på de oppgaver som skal løses, skriver Helse Nord.

Styremedlemmer skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper.

Har du forslag til styrekandidater? Fristen er 5. januar 2022, og du må oppgi følgende opplysninger om kandidaten:

Navn, kjønn, mobilnummer, e-postadresse, bostedskommune, arbeidssted/stilling og kort bakgrunn og begrunnelse.

Forslag til kandidater sendes i dette skjemaet. 

De som skal vurdere kandidatene er Helse Nords underutvalg for valg av styrer i helseforetakene. Dette utvalget ble valgt på Helse Nords styremøte denne uka. Underutvalget vil starte arbeidet over nyåret, og styret i Helse Nord RHF vil velge nye styrer våren 2022.

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.