Forberedelsene til anleggsstarten i Jernbaneparken er i gang. Foto: Roger Marthinsen

Nå skal denne parken få et million-løft

Nye gangveier, sitteplasser, belysning, grøntanlegg og områder for lek er noe av det nye Jernbaneparken skal inneholde.

Rana kommune har vedtatt at Jernbaneparken skal oppgraderes med torg og park. Oppgraderingen består blant annet av etablering av nye gangveier, sitteplasser, belysning, grøntanlegg og område for lek.

I tillegg til oppgraderingen av parken skal det skiftes ut vann- og avløp i krysset gågata/Ole Tobias Olsens gate, samt utføres overvannsarbeider i Jernbaneparken.

Prosjektet omfatter riving eksisterende anlegg, legging av betongheller og naturstein, etablering av gangveger, ny belysning, grøntanlegg med benker og areal for lek samt va-anlegg.

Prosjektet har et budsjett 12,5 millioner kroner, og anleggsarbeidene skal starte opp snart og pågå til august 2022. Det er Tangen Uteanlegg AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune.

Under anleggsperioden vil anleggsområdet bli avsperret. Rana kommune opplyser at gangforbindelser vil bli skiltet, og anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

– Hjemmelshavere som blir direkte berørt av graving og vannavstengning blir kontaktet i forkant, melder Rana kommune.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.