Foto: Roger Marthinsen

Nå skal det bli samiske parallellnavn i Rana

Skrevet av Hedda Hiller
27.05.2020 11:21

Rana kommune inviterer alle, særlig organisasjoner knyttet til samisk tradisjon, til å uttale seg om saken.

Etter fullmakt fra Rana kommunestyre har rådmannen i dag tatt opp en navnesak for å komme fram til ett eller flere samiske parallellnavn for Rana kommune. Det melder Rana kommune på sine hjemmesider.

Navnesaken omfatter: 

  • Raane med kommunenavnet Raanen tjïelte (sørsamisk) ev. Ran/Ranen
  • Ruovat med kommunenavnet Ruovda suohkan (pitesamisk med lulesamisk rettskriving)
  • Måehvie, Mååfe med kommunenavnet Måehvien eller Mååfen tjïelte (sørsamisk tettstedet/byen).
Kommunestyret har gitt sin fullmakt etter det saksframlegget med vedlegg som følger vedlagt. I ettertid har administrasjonen funnet fram noen opplysninger som kan være av interesse for høringsparter.

Dette gjelder:

  • Sametingets uttalelse datert 23.04.15 angående samisk navn på Mo kirke. Her framkommer nye opplysninger om navnebruken på svensk side, og det er grunnen til at Mååfe er tatt med som mulig skrivemåte for samisk navn på byen.
  • I Sametingets foreløpige tilrådingen datert 20.05 2009, er Ruovat tilrådd som områdenavn, som gir kommunenavnet Ruovda suohkan. Vi har undersøkt navnebruken hos Carl Johansson: Mujto – minnen från jäger och fiskartiden och den gamla renkonstens dagar (Umeå 1989). Johansson var av en reineierfamilie som brukte området fra Arjeplog og vestover både nord- og sør om Svartisen. I hans minner omtales området «Norska Ran» og navneleddet ‘ruovda’ fins bare i Bajep og Vuolep Ruovdajávrre, på norsk Nordre og Søre Bjøllåvatnet. Mujto er et kildeskrift som er lite brukt.
Rana kommune ber høringspartene være oppmerksom på problematikken rundt to samiske parallellnavn. Det er redegjort litt for dette i saksframlegget, og det er stilt spørsmål om bynavnet, som også var det opprinnelige navnet på soknet og kommunen, kan brukes som et felles samisk kommunenavn. 

Samisk(e) parallellnavn for Rana fastsettes i to trinn. Først må kommunen ha på plass de navnealternativene som kan brukes som kommunenavn. I neste trinn samler kommunen seg om det eller de navnene som det søkes til Kongen i statsråd om godkjenning som kommunenavn etter kommuneloven. 

Frist for høringsuttalelse er satt til 14. august 2020.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.