Foto: Roger Marthinsen

"Når du starter på en yrkesopplæring må du få muligheten til å fullføre utdanningen gjennom en læreplass"

Skrevet av Linda Eide
05.09.2019 10:58

– Fagarbeideren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Nordlandssamfunnet, skriver Nordland Arbeiderpartis Linda Eide.

I Nordland har vi om lag 3000 lærlinger som hver dag går i lære. En sentral del av
Nordlandsmodellen er å arbeide for at alle som er kvalifisert skal få læreplass. Målet er at alle skal fullføre videregående opplæring, derfor innfører Nordland Arbeiderparti en læreplassgaranti.

Nordlands nærings- og arbeidsliv trenger kompetent arbeidskraft. Det å øke andelen som både tar studieforbedrende fag, og som gjennomfører og består sin videregående opplæring, er det viktigste målet.

Det er bare tre av fire elever som fullfører sin videregående opplæring i Nordland på planlagt tid. En viktig forklaring på det er at det ikke er nok læreplasser.

Vårt mål er at alle skal fullføre videregående opplæring. Nordland Arbeiderparti derfor vil innføre en læreplassgaranti. Det skal vi få til i et partnerskap med arbeidslivet. Når du starter på en yrkesopplæring må du få muligheten til å fullføre utdanningen gjennom en læreplass. Fylkeskommunen skal sikre at det er nok skoleplasser, med godt utstyr og kompetente lærere. Arbeidslivet sin del av
samfunnskontrakten er å sørge for nok læreplasser.

Fagarbeideren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Fylkeskommunens har ansvar for å utdanne fremtidens arbeidstakere. Nordland Arbeiderparti vil styrke arbeidet med at offentlige anbud brukes til å fremme et seriøst arbeidsliv, og til å skape flere læreplasser.

Linda Veronika Eide
8. kandidat Nordland fylkesting
for Arbeiderpartiet

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.