"Når har du tenkt å snu?"

– Vedtaket du sørget for ble gjort uten noen form for konsekvensanalyse. Nå begynner konsekvensene av vedtaket å komme for en dag, skriver Børge Hundnes, Per Waage, Håkon Nordbakken og Ståle Paulsen i et åpent brev til Helse Nord-direktøren og helse- og omsorgsministeren.

----------

Debatt – Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

----------

Åpent brev til adm direktør Cecilie Daae, Helse Nord, med kopi til statsråd Bent Høie.

KONSEKVENSER AV FLYTTING AV TARMKREFTKIRURGIEN FRA SYKEHUSET I RANA TIL NORDLANDSSYKEHUSET I BODØ.

Det er nå snart ett år siden at du sørget for at tarmkreftkirurgien ble flyttet fra sykehuset i Rana til Nordlandssykehuset i Bodø. Dette ble gjort uten annen begrunnelse enn støy ved Helgelandssykehuset. At denne støyen gjaldt sykehuset i Sandnessjøen og ikke sykehuset i Rana ble ikke nevnt i din begrunnelse. Sykehuset i Rana har hele tiden levert topp resultater også på dette området. Derimot har dødeligheten ved sykehuset i Sandnessjøen vært 5-6 ganger det nasjonale gjennomsnitt. Derfor vedtok styret i Helgelandssykehuset enstemmig å terminere tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen og samle all slik kirurgi på Helgeland til sykehuset i Rana. Din inngripen og begrunnelse framstår som en kollektiv avstraffelse av befolkningen på Helgeland og de tilsatte ved sykehuset i Rana.

Det vedtaket du sørget for ble gjort uten noen form for konsekvensanalyse. Nå begynner konsekvensene av vedtaket å komme for en dag. Du forsikret at Nordlandssykehuset hadde nødvendig og tilstrekkelig kapasitet. Det har i ettertid vist seg at det ikke er tilfelle. Derfor framstår din forsikring som en usannhet. Det er alvorlig når adm direktør for Helse Nord framstår som uetterrettelig. 

Det er et faktum er at det nå er 29 kreftsyke helgelendinger som ikke får sin behandling i henhold til pakkeforløpet. Man kan ikke se bort fra at tallet er økende. Før din inngripen var den ingen på Helgeland som var i den situasjonen. Folk er redde og tør ikke står fram, men forteller mer enn gjerne om de lidelser de har vært utsatt for på grunn av din inngripen. Slikt gjør inntrykk og er medvirkende til å skade omdømmet for Helse Nord med en stadig mer omfattende pasientlekkasje som en av konsekvensene. 

Vi kan her nevne noen eksempler på de lidelser og den vanskjøtsel du har sørget for:

En person ble operert for tarmslyng ved sykehuset i Rana. Da ble det oppdaget kreft i magen. Vedkommende kirurg som har meget lang og solid praksis på området og har sannsynligvis tarmkreftoperert flere enn de fleste kirurger i Nord-Norge har ikke lenger lov til å utøve sitt yrke på grunn av din inngripen. Vedkommende pasient ble derfor sendt til Bodø etter en viss ventetid. Det var etter at lege ved sykehuset i Rana hadde grepet inn at hun ble operert. Dette er kjent fra media.

[annonse]
En annen person fikk beskjed om operasjon ved sykehuset i Rana en torsdag. Onsdag før operasjonen ble vedkommende innkalt til sykehuset for å bli meddelt at operasjonen var utsatt på ubestemt tid på grunn av din inngripen. Dette er ikke kjent fra media. 

I dag ble det kjent at en person har fått meddelt tarmkreft ved sykehuset i Rana. Det viser seg at det ikke er plass verken i Tromsø, Bodø, Trondheim eller Oslo. Han kunne vært operert i Rana. Men det kan ikke gjøres på grunn av det du har stelt til. Dette ligger nå ute på Facebook med også et personlig brev fra pasienten til deg.

(Det er i brevet tatt med enda et eksempel, men ettersom dette ikke er kjent for media/offentligheten er det ikke gjengitt her, red.anm)

Antall eksempler kan lett økes, men folk som kontakter oss er redde og ber om at vi ikke nevner saken konkret og med navns nevnelse. Det respekterer vi. De er redde for at det blir tatt hevn hvis de går ut med noe. Det sier ganske mye om den kulturen du har medvirket til å bygge opp. Du spiller som adm direktør en politisk rolle der faglige forhold oversees. Ditt primære anliggende ser ut til å være at sykehuset i Rana ikke skal få utnyttet sin gode kompetanse, koste hva det koste vil. Ditt primære anliggende ser ut til å være å redde mest mulig av statsråd Høies hovedsykehus i Sandnessjøen – et vedtak klekket ut under en kaffepause på bakrommet og fremmet som et benkeforslag uten utredning -  i stedet for å ivareta «sørge for» ansvaret for pasientene på Helgeland. Når har du tenkt å snu?

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.