"Når man setter bilen i revers og trør på gassen, da går bilen bakover"

Skrevet av Sturle Valla, pensjonert lærer
03.09.2019 11:00 - OPPDATERT 03.09.2019 11:37

Rana Ungdomsskole

Med et solid flertall vedtok Rana Kommunestyre for over to og et halvt år siden å gjøre endringer på strukturen for ungdomsskolene i kommunen. En omstrukturering har vært tema i flere tiår, og som alle omstruktureringer skaper det debatt og uro hos de berørte.  En helt nødvendig endring i skolestrukturen har vært og er helt nødvendig ut fra elevgrunnlag og skolenes beskaffenhet.  3 partier i kommunestyret tok det nødvendige ansvar og har nå fullført den omstruktureringen som burde vært iverksatt langt tidligere.

Men nå er beslutningen tatt, byggene er renovert og klargjort til å ta imot elevene, og da bør alle gode krefter forenes om å få Rana Ungdomsskole til å bli den utviklingsarene for kommunens yngste ungdommer som vel alle i utgangspunktet ønsker!

Det er brukt noen argumenter i denne saken som jeg som lærer på Mo Ungdomsskole i mer enn 30 år undrer meg over.

I alle år har jeg tatt imot elever fra Dalselv og Åga/Hauknes.  Disse elevene har i alle år tatt buss for å komme seg til skolen. Jeg har aldri hørt noen klage på at de måtte ta buss.  Det som har vært mest framtredende var at elevene gledet seg til å komme inn til byen, få nye klassekamerater, møte nye lærere.  Og faktisk møtte vi den samme holdningen fra foreldrene!

Hvordan kan det være så mye verre for elevene på Båsmoen, Ytteren, Selfors og Gruben å måtte sette seg på en buss for å komme seg på skolen?

Med hvilken argumentasjon hevdes det at elevene vil få et bedre skoletilbud selv om skolene ligger nærmere deres nærmiljø?  Det har vel aldri vært slik at det er skolenes beliggenhet og den ytre fasade som avgjør om det drives god læring?
Det er svært frustrerende for en tidligere lærer å se på hvordan et lovlig fattet vedtak saboteres av enkelte, både foreldre og lærere.  Dere burde stille opp for elevene, for det er de som er skadelidende når den skolen som skal være deres arbeidsplass i 3 år til de grader snakkes negativt om.

Det er heldigvis noen lyspunkter i denne debatten.  Vi har ved flere anledninger fått høre elever som sier: «kan ikke de voksne begynne å snakke litt positivt om den skolen vi skal begynne på», første skoledag: «jeg hadde no trodd det skulle være mer ferdig, men det blir sikkert bra!»

Jeg har et lite håp: at både elever, lærere og foreldre forener kreftene og  sørger  for at Rana Ungdomsskole blir en skole vi i Rana Kommune kan være stolte av.  Men det er en jobb å gjøre!

Til slutt: Ordfører Geir Waage har blitt beskyldt for å lyve når han har brukt ordet reversering om det skoleopposisjonen har som plan for skolene i kommunen. Når man setter bilen i revers og trør på gassen, da går bilen bakover. Hvordan kan dere bortforklare at det er nettopp det dere gjør når et gjennomført vedtak skal settes til side og man skal rykke tilbake, om ikke til start så i hvert fall et godt stykke på vei!

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.