Foto: Javad Parsa / NTB

"Når vil helseminister Kjerkol komme ut av bobla og engasjere seg aktivt når det gjelder de tilstandene vi har i Helse Nord?"

– Når styret og ledelsen Helse Nord i dag har ikke er i stand til det, er det tid for at helseminister Kjerkol som en start skifter personer på enkelte sentrale posisjoner både i styret og i ledelsen i Helse Nord, skriver Gustav Arne Nyborg.

Helseministeren må gripe inn i Helse Nords alvorlige økonomiske uføre

Per Waage og Børge Hundnes har et debattinnlegg i Rana No den 18.2 med tittelen «Helse Nord – fra vondt til verre». Innlegget gir en meget god økonomisk analyse og vurdering av det alvorlige økonomiske uføret Helse Nord og sykehusene underlagt Helse Nord har havnet i.

Men man trenger ikke ha særlig økonomisk kompetanse for å se det Waage og Hundnes ser og beskriver på en god og grundig måte. De aller, aller fleste vet fra sin egen private økonomi at dersom de og husstanden de tilhører bruker mer penger enn de har i netto inntekt, så vil det gå galt. 

Det samme gjelder for Helse Nord og sykehusene underlagt Helse Nord. Men der tenker kanskje ikke styremedlemmene og ledelsen slik om økonomi som de ville gjort på hjemmebane? I så fall kan det da skyldes at det ikke deres egne penger de håndterer, men Statens, og at de derfor tror de har en "utømmelig" statlig pengekasse i bakhånd som de bare kan forsyne seg av når det passer dem? 

Uansett så er økonomien i Helse Nord og i sykehusene underlagt Helse Nord nå slik at alarmklokkene ringer for fullt, slik Waage og Hundnes påpeker. Da er det vel på tide at den øverste sykehuseieren her i landet, helseminister Ingvild Kjerkol, åpner øynene for det som foregår i Helse Nord. Og pålegger Helse Nord å få orden på økonomien. Når styret og ledelsen Helse Nord i dag har ikke er i stand til det, er det tid for at helseminister Kjerkol som en start skifter personer på enkelte sentrale posisjoner både i styret og i ledelsen i Helse Nord.

Er helt enig med Waage og Hundnes i at økonomien ikke tillater videreføring av den prosessen med Nye HSYK som man nå er inne i. Det er riktig som mange hevder at daværende helseminister Høies vedtak i saken om Nye HSYK gjelder. Men et politisk vedtak som Høies gjelder ikke lenger dersom det fattes et nytt vedtak som sier noe annet enn det Høies vedtak gjør. Kjerkol må derfor snarest fatte et nytt vedtak i saken om framtidige HSYK som sier noe annet enn Høies vedtak gjør. Hvis ikke ser det ikke særlig lovende ut for sykehuspasientene i Nord-Norge i framtida.

Når vil nåværende helseminister Ingvild Kjerkol komme ut av bobla i helsedepartementet, og engasjere seg aktivt og konkret når det gjelder de tilstandene vi nå har i Helse Nord?