Mandag er det klart for starten på et nytt skoleår ved Lyngheim skole og resten av grunnskolene i Rana. Foto: Roger Marthinsen

"Nærhet til elevenes bomiljø er en kvalitet ved en barneskole"

Skrevet av Gustav Arne Nyborg
17.10.2020 16:01

– Måtte bare den rådmannen vi har nå innta samme syn på "kvalitet i skolen" som det rådmannen i 2011 hadde, skriver Gustav Arne Nyborg.

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur i Rana, Lillian Nærem, varslet i media den 13.10 at hun brygger på en endring i skolestrukturen for barneskoler i Rana, når kommunens budsjettforslag for 2021 legges fram i høst.

Den som formelt legger fram budsjett 2021 for formannskapet og kommunestyret er rådmannen i Rana, som skal godkjenne det kommunaldirektørene legger fram før han setter signaturen sin under det samlede budsjettforslaget.

Når Rådmannen skal vurdere kommunaldirektør Nærems forslag til kommunebudsjettet, bør han se tilbake på et møte i kommunestyret i 2011.

Noen måneder før kommunevalget i 2011 var det oppe en sak i kommunestyret i Rana om skolestruktur. Daværende rådmann, som la fram saken, ønsket å endre skolestrukturen. Et av honnørordene han brukte i saksframlegget var "kvalitet i skolen". I diskusjonen i kommunestyret om saken kom det fram spørsmål om hva rådmannen helt konkret la i begrepet "kvalitet" i forbindelse med skolen. 

Etter diskusjoner fram og tilbake der rådmannen ble presset på hva som er innholdet i "kvalitet i skolen", måtte han til slutt innrømme at nærhet er et av elementene som gir en barneskole kvalitet. Mer presist formulert: At en barneskole ligger i eller i umiddelbar nærhet til elevenes bomiljø, er en kvalitet ved barneskolen.

Måtte bare den rådmannen vi har nå innta samme syn på "kvalitet i skolen" som det rådmannen i 2011 hadde...

-----------

LES OGSÅ:

 

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.