Daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, Ingvild Skogvold. Foto: Henry Lee

«Næringsforeningen forventer at Helse Nord lytter til faglige råd»

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og styret i Helse Nord fra Ingvild Skogvold, daglig leder, Ranaregionen Næringsforening .

Et enstemmig styre i Helse Nord fattet i 2019 et vedtak om at Helgelandssykehuset skulle være ett sykehus på to lokasjoner, med hovedkontor i Sandnessjøen og sykehus i Mo i Rana. En forutsetning var at også sykehuset i Mo i Rana skulle videreutvikles og styrkes. Det er dessverre stor uro i befolkningen og næringslivet knyttet til Helse Nord sin oppfølging av dette vedtaket.

Helse Nords beslutning om å flytte tarmkreftkirurgien bort fra sykehuset i Mo i Rana ble tatt til tross for faglige råd, og har forverret pasientsikkerheten. Resultatet av stopp i tarmkreftkirurgien på Helgeland har vært enda lengre behandlingstid for kreftpasienter. Dette er også en utfordring i andre deler av fylket, da Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å behandle alle. Det er vanskelig å forstå hvorfor Helse Nord ikke har agert raskere for å løse opp i en kritisk situasjon. Da administrerende direktør ved Helgelandssykehuset slo fast forholdene lå til rette for at tarmkreftkirurgien kunne tilbakeføres til Mo i Rana, svarte styret i Helse Nord med at de trengte en ekstern utredning.

Å ivareta og styrke fagmiljøet ved Helgelandssykehuset Mo i Rana er svært viktig for næringslivet. Ranaregionen, og Mo i Rana spesielt kommer til å oppleve en stor vekst i årene som kommer med framveksten av ny, grønn industri og optimisme i mange bransjer. Vi er helt avhengige av å ha et sykehus med et bredt behandlingstilbud og ikke minst et solid fagmiljø.

Innstillingen fra Helse Nord-direktøren er nå å åpne for å operere tarmkreftpasienter i Mo i Rana, for så å overføre det til Sandnessjøen i 2024. Hva gjør det med fagmiljøet, og ikke minst hvordan er det forenlig med at sykehuset i Mo i Rana skal styrkes og videreutvikles? I styrets underlag til styremøte 22. juni slås det fast at Mo i Rana har kirurger som behersker tarmkreftkirurgi og har operert vesentlig flere pasienter per år enn Sandnessjøen. Det er allerede en utfordring å rekruttere til helsesektoren. Det er krevende å forstå hvordan konklusjonen fra direktøren da kan bli å anbefale å bygge ned fagmiljøet i Mo i Rana.

Tilliten til Helse Nord sitt styre etter behandlingen av tarmkreftkirurgisaken er dessverre allerede tynnslitt. Uttalelsene fra ordfører Geir Waage, om at Rana kommunes engasjement i Helgelandssykehuset vil opphøre med øyeblikket virkning hvis innstillingen går gjennom, bør tas på alvor.

Næringsforeningen forventer at Helse Nord lytter til faglige råd, og ikke minst overholder vedtaket om at også sykehuset i Mo i Rana skal styrkes og videreutvikles. Vi oppfordrer også helse- og omsorgsministeren til å engasjere seg i saken, og sikrer at tarmkreftkirurgien tilbakeføres og beholdes ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Med vennlig hilsen,
Ingvild Skogvold
Daglig leder, Ranaregionen Næringsforening

Saken fortsetter under annonsen.