"NAV-brukere har også rettsikkerhet"

Skrevet av Gisle Meininger Saudland
12.02.2020 19:30

NAV-skandalen viser på tragisk måte viktigheten av å sikre rettsikkerheten for innbyggerne våre. Derfor har FrP fremmet et forslag i Stortinget om å innføre et NAV-ombud.

Nav-skandalen som nå er avdekket viser også at mange er fratatt ytelser de har hatt rett på, fordi Nav ikke har forstått regelverket. Det understreker behovet for et uavhengig ombud.

Høyre-statsråd Røe Isaksen presenterte nylig en 10-punkts liste for opprydding i Nav-skandalen. Nav-ombud var ikke på denne listen, til tross for at et slikt ombud åpenbart vil kunne bidra til å styrke rettssikkerheten til brukerne for fremtiden.
Nav har nær tre millioner brukere innom hvert år, med et stort spenn av brukere, tjenestebehov og opplevelser. Dessverre opplever mange å møte veggen i møte med Nav når de ber om hjelp til seg selv eller sine pårørende. De ansatte på nav gjør en god jobb hvor de forsøker å ivareta brukerne best mulig men i et møte med en stor offentlig etat så opplever mange å ikke få den hjelpen de har krav på.

Fremskrittspartiet fikk i regjering gjennomslag for å vurdere etablering av et Nav-ombud. Nå er FrPs tålmodighet slutt - Nav-ombudet må på plass. Nav er en av våre viktigste institusjoner for å ivareta mennesker i en sårbar situasjon, enten de har mistet jobben eller blitt syke. Vi kan ikke sitte stille og se på at stadig flere møter veggen i møte med et stort og ansiktsløst byråkrati. Noen må tale brukernes sak, og Nav-ombud må derfor på plass.
 
Gisle Meininger Saudland        

Stortingsrepresentant FrP

Arbeids- og sosialkomiteen

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.