Foto: Roger Marthinsen

Nedgang i sykefraværet i år, men økning fra i fjor

Legemeldt sykefravær i Nordland har gått ned siden forrige kvartal, men økt sammenlignet med samme kvartal i fjor, opplyser NAV Nordland.

Det legemeldte sykefraværet var på 5,6 prosent i tredje kvartal 2021 i Nordland. Dette er en økning på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor. Det høyeste sykefraværet finner vi innen helse- og sosialtjenester. Dette opplyser NAV Nordland i en pressemelding. 

– Flere bransjer med økt sykefravær sliter med å skaffe kvalifiserte medarbeidere, noe som bidrar til å forverre situasjonen, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. 

Samtidig er dette en nedgang i sykefraværet på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal i år. For andre kvartal utgjorde sykefraværet 53.109 tapte dagsverk på Nord-Helgeland; for tredje kvartal er resultatet 52.943 tapte dagsverk. 

Det er økning i det legemeldte sykefraværet både for kvinner og menn fra samme kvartal i fjor, på henholdsvis 6,5 prosent for kvinner og 2,2 prosent for menn. Samtidig er arbeidsledigheten i Nordland svært lav, med 1,7 prosent helt ledige arbeidssøkere ved utgangen av oktober. Det er dermed vanskelig å skaffe vikarer med riktig kompetanse. 

(Saken fortsetter under grafikken.) 

Grafikk: NAV Nordland

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2021 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,8 prosent). Tapte dagsverk i helse- og sosialtjenesten utgjør en tredjedel av alle tapte dagsverk i Nordland. I denne næringen finner vi blant annet barnehager og sykehjem, som hadde et sykefravær på henholdsvis 7,9 prosent og 8,9 prosent i 3. kvartal 2021. 

Lavest sykefravær finner vi i næringen omsetning og drift av fast eiendom (3,6 prosent). 

(Saken fortsetter under grafikken.)

[annonse]
Grafikk: NAV Nordland

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,1 prosent) og psykiske lidelser (22,1 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet. 

(Saken fortsetter under grafikken.) 

Grafikk: NAV Nordland

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,2 prosent, 6,4 prosent, 5,5 prosent og 6,4 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket. 

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Lurøy kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 7,6 prosent sykefravær. 

Med legemeldt sykefravær på 5,6 prosent hadde Nordland det høyeste sykefraværet i landet i tredje kvartal 2021. Oslo hadde lavest sykefravær med 3,7 prosent, mens landet som helhet hadde et sykefravær på 4,7 prosent. Det har vært økning i sykefraværet i alle fylker. Landet som helhet har økning på 3,8 prosent. 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.