"Ingen god samarbeidsinvitt, Skjæran!"

Nedlatende fra Skjæran

AP-nestleder Bjørnar Skjæran skriver om NorthConnect i Rana No 8.5. Der sammenligner han Rødt, SV og SP med « - - dørselgeren som med innøvde fraser prøver å dekke over at produktet ikke holder mål». Det er ingen god samarbeidsinvitt, Skjæran!

Hvis noen burde gå stille i dørene etter Stortingets behandling av NorthConnect 23.4., så er det nok Arbeiderpartiet. Med Espen Barth Eide som lagfører ble partiet nettopp IKKE med på å kaste NorthConnect på historiens skraphaug, da sjansen bød seg. Bjørnar Skjærans innlegg framstår derfor som et krampaktig forsøk på «angrep som det beste forsvar». Ikke så rart, for å forsvare APs stemmegivning i NorthConnect-saken er ikke enkelt!

NorthConnect-kabelen er ønsket av en samlet kraftbransje. Grunnen er, som Skjæran helt korrekt skriver: «Kraftprodusenter – privat eller offentlig eid – har interesse av å maksimere kraftprisen.» Måten å få det til på, er å bygge stadig flere kraftkabler til markeder med høye strømpriser. Storbritannia er spesielt attraktivt, der ligger strømprisen både historisk og nå skyhøyt over norske priser.

Skjærans to hovedpåstander kommer i denne setningen: «Vi har alene stoppet det omsøkte prosjektet for godt, og tvunget gjennom en endring av energiloven som utelukker private kabler i framtida.» 

Men NorthConnect ble ikke stoppet «for godt», Skjæran. Tvert imot sikret AP 23.4. at regjeringen fikk lov til å la prosjektet bli liggende i Tina Brus møllpose, til det måtte passe å ta det fram til avsluttende konsesjonsbehandling. Barth Eide uttalte til og med i debatten at han var glad for «- - at statsråden kunngjorde at det ikke ville bli gitt konsesjon før etter at erfaringene var høstet». Barth Eide har også gjentatte ganger sagt i media at han ikke er imot nye kabler. Hans krav er bare at Statnett skal bygge dem, at de er «samfunnsøkonomisk lønnsomme» (en status NVE allerede har gitt NC), og at et konsesjonsvedtak først gjøres etter at det er høstet erfaringer med de to kablene Statnett nå bygger. 

For industrien og forbrukerne er det imidlertid NorthConnect-kabelen som er problemet, ikke hvem som eventuelt skal bygge den. Norsk Industri har beregnet at NorthConnect vil gi norske strømkjøpere 3 milliarder kroner i ØKTE strømkostnader,- hvert år i 40 år!

At Statnett nå får tilbake eneretten til kabelbygging, stopper ikke NorthConnect. Statsråd Tina Bru var helt klar i debatten på at konsesjonsbehandlingen ikke blir påvirket av den kommende lovendringen. Hvis NorthConnect får konsesjon når behandlingen tas opp igjen vil prosjektet, fortsatt ifølge statsråden, bli eiermessig overført til Statnett. Dette har Statnett allerede fått tilbud om fra de nåværende eierne, og det vil ikke være noe nytt. Statnett har tidligere både overtatt og realisert andre «private» kabelprosjekter, bl.a. kablene til Nederland og Tyskland.

AP har lenge hevdet å være imot NorthConnect. Da FRP gikk ut av regjeringen og ville være med på å stoppe prosjektet, åpnet det for at NorthConnect kunne gravlegges 23. april. Det skjedde dessverre ikke, takket være nettopp Arbeiderpartiet. 

Det er å håpe at trofaste AP-velgere stemmer på partiet også ved valget neste år, på tross av partiets krumspring i NorthConnect-saken. Vi trenger et sterkt AP for å få det regjeringsskiftet landet har behov for. De som eventuelt snur ryggen til AP, vil forhåpentligvis velge et av de partiene Bjørnar Skjæran nedlatende stempler som «dørselgere». Uten de partiene kan Skjæran og Arbeiderpartiet se langt etter regjeringsmakt neste høst. 

[annonse]
I en rød-grønn regjering vil «dørselger-partiene» heldigvis blokkere for NorthConnect. Med fortsatt blå regjering etter valget, kan NorthConnect fort komme til å få konsesjon om et par år. I så fall kan NorthConnect bli utenlandskabel nr 8, bygd av Statnett! 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.