Nedlegging av Nesna må ikkje bli ei unnskyldning!

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
23.07.2019 06:00 - OPPDATERT 23.07.2019 11:00

Grunnskola i Helgeland-kommunan gir jevnt over eleva med svake resultat. Dette er en alvorlig trussel for regionen, og en ordfører som er opptatt av framtida, må få kommunestyret til å sette kvalitet i grunnskola høgt på dagsorden.

Det må settes politiske mål og legges strategia. Det fins ingen kvikk fiks og utfordringan er ulik i kommunan. Kommunen må analysere sin egen situasjon og komme i gang med et langsiktig arbeid. Det handler om å skape og vedlikeholde et godt læringsmiljø som bare kan oppnås med langsiktig og systematisk innsats.

 At elevan har svake resultat har eg henta i Kommunebarometeret 2019. Der gis kommunan skår på 19 nøkkeltall som omhandler skolepoeng, fullføring av videregående, nasjonale prøva, lærerans utdanning, trivsel, fysisk aktivitet, spesialundervisning og leksehjelp. Det er ingen økonomiske nøkkeltall, bare nøkkeltall for kvalitet. Når de er summert havner 10 av 18 kommuna i den laveste tredelen på den nasjonale rangeringa. Dette er kommuna med 73 prosent av befolkninga på Helgeland med bl.a. Rana, Vefsn og Alstahaug. Brønnøy går så vidt klar av bunnsjiktet. 

I mange regiona er det de store kommunan som har de beste skoleresultatan, men sånn er det altså ikkje på Helgeland. Rana ligger stabilt i det nasjonale bunnsjiktet. De andre «store» svinger litt meir fra år til år. På den øverste tredjedelen av den nasjonale skalaen har vi to kommuna; Grane og Rødøy. Grane er ny her, men Rødøy med sin desentraliserte skolestruktur har vøre i toppen over tid. 

 Eg meiner at «mangel på godt læringsmiljø» er ei dekkende forklaring på tilstanden i grunnskola på Helgeland. Det gode læringsmiljøet har mange bestanddela, som bygninger, uteareal, foreldra, lærera, skoleledelse, hjelpetjensta og kommunestyre. Kommunestyret er skoleeier som gir budsjett og strategia. Det er ekstremt viktig at nettopp kommunestyret skjønner sin rolle i å skape det gode læringsmiljøet. 

 Derfor går min oppfordring til ordføreran: Legg en strategi for det gode læringsmiljø. Det er bare kommunen sjøl som kan løse denne oppgaven med de forutsetningan og ressursan kommunen har. Kanskje har du tenkt at Nesna løser skolefloken, men sånn er det ikkje, og sånn har det aldri vøre. Det er læringsmiljøet og resultatan kommunan klarer å skape som gir plattformen for flinkar eleva i en region med framtidstro. 

 
Trond Ørjan Møllersen 

Les mer om:

Skoler læringsmiljø
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.