Foto: Bodø kommune

– Nei, Refsnes. Utslippene går opp, ikke ned!

Skrevet av Redaksjonen
15.04.2019 17:00 - OPPDATERT 15.04.2019 19:54

MDGs Håkon Andreas Møller svarer SVs Aase Refsnes som jublet over reduserte klimagassutslipp i Nordland.

I forrige uke feiret fylkesråd for miljø, Aase Refsnes (SV) reduserte klimagassutslipp i Nordland.

– Nei, Refsnes. Utslippene går opp, ikke ned, sier Håkon Møller i Miljøpartiet De Grønne.

Fylkestinget fikk i forrige uke framlagt klimaregnskap for 2017 for fylkeskommunens egen virksomhet. Det viser at utslippene gikk ned med om lag 3 % i forhold til 2016.

– Det er ingen tvil om at fylkesrådet gjør mye bra klimaarbeid innen samferdsel, energi og nybygg. Det nye klimaregnskapet forteller likevel bare halve sannheten, mener Håkon Møller, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordland.

– I mars kom oppdatert klimastatistikk for hele Nordland, det vil si for Nordland fylke som geografisk enhet. Den har fylkesråden så langt ikke kommentert, og det er forståelig. Der går utslippene opp, noe de har gjort år for år siden 2013, under skiftende fylkesråd og ulike regjeringer, sier Møller.

Utslippsøkningen skyldes hovedsakelig stadig høyere utslipp fra industrien, inkludert olje- og gassektoren. Møller savner en tydeligere linje fra Refsnes’ parti i petroleumspolitikken.

– Nordland SV har gått inn for å «videreutvikle» olje- og gassnæringa. Lignende formuleringer lå inne i den rødgrønne regjeringsplattformen sist SV satt i regjering. Også da økte utslippene grunnet økt aktivitet innen olje og gass.

Under debatten i fylkestinget viste fylkesråden til arbeidet med ny regional plan for klima. Den skal, ifølge Refsnes, være et verktøy for å få ned utslippene fra fylket som helhet.

– Fylkesrådet sier de har en visjon om å gjøre Nordland til et nullutslippssamfunn. Det er umulig hvis vi samtidig skal gi olje- og gassnæringa tilnærmet fritt spillerom. Dette er nødt til å være et tema i den nye klimaplanen. Målene i gjeldende klimaplan kommer vi ikke til å nå, konstaterer Møller.

[annonse]
– Dette handler om miljøtroverdigheten til både fylkesrådet og til SV som miljøparti, avslutter Møller.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.