SIER NEI TIL POLITIHUNDER I SKOLEGÅRDEN: Fylkesleder i Nordland Unge Venstre, Emilie-Linnéa Bronder og Tarjei Svalbjørg, Nestleder i Nordland Unge Venstre og ungdomskandidat for Venstre, svarer på uttalelsen fra Nordland FrP hvor det foreslås å tillate bruk av narkotikahunder i politiets rusforebyggende arbeid på de videregående skolene. Foto: Nordland Unge Venstre

Nei til politihunder på skolene i Nordland

Skolen skal være et sted å lære, og et fristed. Ikke en aktiv politietterforskning, som skaper en enda større avstand mellom et allerede lukket og vanskelig rusmiljø og politiet. Under fylkestinget som nylig var i Mosjøen, fremmet en oppsiktsvekkende konstellasjon av FrP, MDG og Ap en uttalelse hvor fylket vil legge til rette for at politiet kan patruljere på skolen med narkotikahunder.

På nasjonalt nivå er MDGs politikk på området at man skal møte mennesker i rus med
omsorg, og ikke straff. Derfor synes Nordland Unge Venstre at det er skuffende at de på fylkestinget har vært med på å fremme og få vedtatt en uttalelse som strider mot partiets prinsipper. Det er verdt å merke seg at ingen av de andre partiene på fylkestinget stilte seg bak denne uttalelsen.

Politiets nærvær skal være utelukkende kontakt- og tillitsskapende. Med narkotikahunder vil rollen bli annerledes. Elever mistenkeliggjøres og kriminaliseres på et helt feil grunnlag. Dersom det foreligger mistanke, bør politiet gripe inn utenfor skolens område. Med åpenlyste pågripelser, vil ungdommene som potensielt blir tatt i skolen, havne enda mer utenfor. Å med hensikt skape et enda større utenforskap, er å møte barn og unge på helt feil måte.

Ingen sier seg uenige til at forebyggende arbeid må styrkes. De aller viktigste
rusforebyggende tiltakene er å skape steder hvor barn og ungdom kan møtes. Her burde vi la oss inspirere av Island, som reduserte bruken av Cannabis blant unge 15- og 16-åringer fra 17% til 7%. Dette ble gjort ved å blant annet øke bevilgningene til sport, musikk, kunst, dans og andre fritidsaktiviteter. Foreldreorganisasjoner ble opprettet ved skolene for å jobbe med og skape kunnskap og forpliktelser blant foreldrene til hvordan man kan forebygge rusbruk. Nordland Unge Venstre mener at dette burde være førsteprioriteringen på hvordan vi skal jobbe mot rusproblematikken som har foregått i de videregående skolene i Nordland.

Det finnes få endelige svar på hvorfor rusbruken har økt, hvorfor den blir mer synlig og hva som gjør at den foregår i større grad i skoletiden. Likevel har vi i Nordland Unge Venstre lite tro på at skremselspropaganda og økt synlighet av politiet vil bidra til at rusdebuten reduseres. Vi tror heller at rusmiljøene vil bli enda mer utilgjengelig, og at kriminaliteten vil bli vanskeligere å få slutt på.

Rusdebatten er vanskelig, og det er heller ikke lett å vite hva de rette svarene på hvordan man skal jobbe for et best mulig utfall. Det eneste vi vet med sikkerhet, er at de tiltakene som har blitt gjort til nå ikke har fungert bra nok. Barn og ungdom som havner i rus, er allerede mennesker i utsatte grupper. Da er det aller viktigste at politiet er tillitspersoner man tør å kontakte om man skulle havne i feil miljøer, og at vi har lavterskeltilbud og et helsevesen som møter de utsatte på en måte som gjør at terskelen blir lav nok til at man ber om hjelp før det går for langt.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.