Foto: Kristian Rødvand

Nesna ut av ROBEK-lista

– Klapp på skulderen til både Saltdal og Nesna for god jobb, sier Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland

Stasforvalteren i Nordland melder i dag at Nesna er ute av ROBEK-lista. For uinnvidde kan det opplyses om at ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll. Kommunene som er oppført i ROBEK er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler.

Nesna kommune en av to kommuner som nå er strøket fra lista. Nesna havnet på listen i november 2021 etter manglende levering av årsregnskap samt ubalanse i budsjett og økonomiplan. Kommunen leverte budsjett og økonomiplan for 2022 i balanse, og har vedtatt regnskap for 2021 innen fristen.

Den andre kommunen som nå er ute er Saltdal kommune. Saltdal ble meldt inn i ROBEK-lista i februar 2022, årsaken var da svak økonomi som har gitt kommunen et merforbruk de siste årene. God skatteinngang medførte positivt driftsresultat for kommunen, og klarte med det å dekke inn tidligere merforbruk.

Gledelig nytt

Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland, forteller at dette er svært gledelig nytt:

— To kommuner ut av ROBEK-lista er en svært positiv utvikling for Nordland. Klapp på skulderen til både Saltdal og Nesna for god jobb, sier Karlsen, og legger til:

– Men, vi har fem ROBEK-kommuner igjen i Nordland, så vi har fortsatt en vei å gå

Statsforvalteren følger jevnlig opp kommuner og bistår med råd og veiledning samt påser at tiltaksplan for inndekning av merforbruk følges.

 

En kommune blir oppført i ROBEK hvis:

  • Kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett med merforbruk.
  • Kommunestyret har vedtatt en økonomiplan med merforbruk.
  • Kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år etter at det oppstod.
  • Driftsregnskapet viser et merforbruk som er større enn 3% av driftsinntekten.
  • Budsjett, økonomiplan eller regnskap ikke vedtatt innen frist.
  • Disse nordlandskommunene er nå oppført i ROBEK: Træna, Fauske, Lødingen, Moskenes og Hamarøy.
[annonse]
Har du fått med deg disse sakene?