Nettleien blir høyere enn ved årsskiftet – men lavere enn i hele 2017 og halve 2018

Skrevet av Roger Marthinsen
08.01.2019 12:53 - OPPDATERT 08.01.2019 12:59

– Nå settes tariffene tilbake til normalt nivå igjen, men med 16 prosent lavere energiledd enn i 2017 og første halvår 2018, sier konserndirektør Frode Valla i Helgeland Kraft Nett.

– Selv med 30 prosent økt forbrukstariff i Statnetts sentralnett, som våre kunder må betale, kan vi redusere nettleien i forhold til 2017 og første halvår 2018, sier Frode Valla i Helgeland Kraft Nett AS, i en pressemelding, der det fremgår at energileddet reduseres med 16 prosent. Dette utgjør 700 kroner for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh.

I andre halvår 2018 var nettleien midlertidig satt ned med 40 prosent. Dette skyldtes for høye tariffinntekter i forhold til tillatt inntekt fra NVE.

– Merinntekter skal betales tilbake til kundene, og det ble gjort gjennom den midlertidige tariffreduksjonen. Nå settes tariffene tilbake til normalt nivå igjen, men med 16 prosent lavere energiledd enn i 2017 og første halvår 2018, sier Valla.

Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt som bestemmes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Denne skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnettet, samt kostnader ved bruk av sentralnett og regionalnett, pluss eiendomsskatt.

– Som en del av nettleien må også Helgeland Kraft kreve inn avgifter til staten. Dette utgjør i dag 30 prosent av strømregningen. Stortinget har vedtatt forbruksavgiften til 15,83 øre/kWh fra 1. januar 2019. Denne utgjør nesten 3200 kr i året for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh, sier Valla, som påpeker at det er flere grunner til at selskapet nå kan stabilisere nettleien.

– På Helgeland er det store avstander og et krevende terreng og klima. Vi har også hatt et aldrende strømnett og et nett som ikke har vært tilpasset utviklingen i elektrifiseringen av samfunnet. I de senere år har Helgeland Kraft investert betydelig i nettet på for å tilpasse seg dette, i tillegg stiller ny teknologi og et mer krevende klima større krav. 

– I tillegg til at de største investeringene er gjennomført, ser vi også virkningen av pågående effektiviseringsprosesser i virksomheten, sier Valla.

Helgeland Kraft Nett

  • Drifter og utvikler et linjenett på 8000 km til 45.000 kunder
  • Levert energi 6 TWh
  • Investeringer i nettet på Helgeland i 2019 er 163 millioner kroner
  • Verdien av nettet er 1,6 mrd. kroner

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.