Nord universitet med i nytt senter for spesialpedagogikk

Skrevet av Roger Marthinsen
25.06.2021 17:08

Målet med senteret, som har fått bevilget 32 millioner kroner, er å styrke den spesialpedagogiske forskningen. – Dette får stor betydning for Nordland og Trøndelag, sier prodekan Lars Kirkhusmo Pharo.

Denne uken slapp regjeringen nyheten om hvilke aktører som får etablere et nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Nord universitet, sammen med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger vant frem i konkurransen. 

– Dette er svært gode nyheter for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og for Nord universitet som helhet. Senteret vil få stor betydning for Nordland og Trøndelag, sier Lars Kirkhusmo Pharo, prodekan for forskning og utvikling ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. 

Etableringen av forskningssenteret er ett av flere tiltak regjeringen setter i gang som en oppfølging av Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. 

– Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding sendt fra regjeringen.

Trond Lekang, leder for faggruppen logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk ved Nord universitet, opplyser at professorene Bjørg M. Hannås og Heidi Harju-Luukkainen skal lede det faglige arbeidet inn i senteret fra Nord universitets side.

– Vi er svært fornøyd med etableringen av senteret, som også gir oss samarbeidsmuligheter med andre universitet innenfor dette viktige fagområdet, sier Lekang.

Forskningsrådet har stått for utlysningen av senteret. Det er Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som blir vertsinstitusjon. Professor Monica Melby-Lervåg skal lede senteret.

​– Vi i gruppen er svært glade for å ha nådd opp i konkurransen om dette senteret, og ser frem til å gjøre forskning av høy kvalitet som direkte kan bidra til å utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte. En styrke ved senteret er også at det involverer universiteter fra hele landet og dermed kan bidra til kunnskap som kan gi et mer enhetlig nasjonalt støttesystem, sier den påtroppende senterlederen.

Det nye senteret skal gi et godt forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis. Samarbeidspartnere i senteret er Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord universitet og Universitetet i Stavanger. Etableringen av senteret vil starte høsten 2021.

[annonse]
– Styrking av dette forskningsfeltet og bidrag til god praksis er viktig for å kunne gi alle barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud i barnehager og skoler, uavhengig av barnas forutsetninger og behov. Jeg ønsker det nye forskningssenteret lykke til, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.