Marius Meisfjord Jøsevold vil ha fylkestinget til å kjempe for fortsatt lærerutdanning på Nesna. Foto:: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Nord universitet vil legge ned Nesna:
– En sorgens dag

Skrevet av Hedda Hiller
24.04.2019 10:10 - OPPDATERT 24.04.2019 10:21

De ansatte foreslås overført til Bodø og Levanger. Flere kan bli overflødige.

Klokken 10.00 i dag ble de ansatte informert om at Nord universitet ønsker å legge ned avdelingen på Nesna og i Sandnessjøen. De ansatte på barnehagelærer og lærer foreslås overført til Bodø, mens de på sykepleie foreslås overført til Levanger. De øvrige kan bli overflødige. 

Rektor ved Nord universitet har i dag lagt fram sitt forslag til ny studiestedsstruktur ved universitetet. Forslaget innebærer endring og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiesteder.  

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur: 

  • To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer 
  • Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger 
  • Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes 
  • Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet 
 –  Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen. 

– Ikke økonomisk bærekraftig

Hun mener at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet.  

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet. Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universitetet har som  utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Solheim Hansen.    

Forslaget innebærer at Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiesteder. 

– Vår innstilling til endring i studiesteder får store konsekvenser for en del av våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet, men dette kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted. Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen, slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren.  

De studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene.  

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni.  

– En sorgens dag

Marius Meisfjord Jøsevold (Nordland SV) er selv fra Nesna, og har kjempet hardt for studiestedet. Han er opprørt over forslaget om å legge ned studiestedet. 

– Dette er først og fremst en sorgens dag for Nesna, for hele Helgeland og for utdannings-Norge. Det er en sørgelig dag for Nesna, som mister sin hjørnesteinsbedrift. For kommunen vil dette ha minst like store konsekvenser som da Jernverket forsvant på Mo, sier Jøsevold til Rana No.

– Studiestedet på Nesna har vært fremste garantist for å levere fagarbeidere i 100 år, men dette er ikke hensyntatt. Det er derfor det er en trist dag for utdannings-Norge. Man har vært tydelig på at det ikke skulle være avvikling, men utvikling, men her ser vi at det motsatte skjer. For Nesna og for Namsos sin del er det ikke dette utvikling, men avvikling, sier Jøsevold. 

Han mener dette er en del av en feilslått sentraliseringspolitikk.  

– Vi har blitt et samfunn med klokkertro på at større er bedre uansett. Studiestedet på Nesna har ligget i Norges-toppen på fornøyde studenter, trivsel og ikke minst resultater. Det er på ingen måte grunnlag for å si at kvaliteten ikke er god nok. Det er ren sentralisering, og en moderne tro på at kun store institusjoner er gode, sier Jøsevold. 

– Kom dette som et sjokk?

– Jeg var forberedt på at dette ble resultatet i dag. Nå har vi et par måneder på oss før det endelige vedtaket fattes i universitetsstyret den 26. juni. Jeg skal bruke all min energi på å få snudd dette, og det å få så bred støtte som overhodet mulig. Jeg forventer også at storsamfunnet går inn og sier at de ønsker videre utdanning på Nesna, men om dette skulle bli det endelige resultatet, forventer jeg også at storsamfunnet legge frem en pakke som viser hvordan vi skal utvikle Nesna som sted uten denne over 100 år gamle utdanningsinstitusjonen, sier Marius Meisfjord Jøsevold.